HEERENVEEN - Nadat afgelopen donderdag het besluit is genomen om de ijshockeyhal in Heerenveen tijdelijk te sluiten, is er vandaag een vervolg te melden.

Afgelopen vrijdag heeft de gemeente een onafhankelijke constructeur ingeschakeld. Het weekend is gebruikt om alle relevante documenten rond de constructie van de hal te delen. Vandaag heeft een eerste overleg plaatsgehad met alle bij de constructie betrokken partijen, inclusief een inspectieronde ter plaatse.

De constructeur heeft als opdracht gekregen nader onderzoek te verrichten om vast te stellen of de hal wel of niet veilig is voor gebruik. Ook is hem gevraagd maatregelen voor te stellen om de hal zo snel mogelijk geschikt te maken voor gebruik.

Vandaag is geconcludeerd dat – gelet op de twijfels rond de stabiliteit van de hal – deze terecht buiten gebruik is gesteld. Op basis van een eerste analyse en inspectie is de verwachting uitgesproken dat deze week helder wordt welke maatregelen nodig zijn om de ijshockeyhal weer in gebruik te nemen.

“Voor zover we dat op dit moment kunnen inschatten vraagt het uitvoeren van de maatregelen enkele dagen tot enkele weken. We hopen daar in de loop van deze week meer informatie over te hebben,” zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan.