HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen werkt aan een nieuwe woonvisie en wil daarom graag weten hoe onze inwoners willen wonen en of dit nog aansluit bij het huidige woningaanbod. Daarom laten we een woononderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau Atrivé. Door middel van een steekproef bevraagt dit bureau 10.000 inwoners. Het kan daarom zijn dat u als inwoner binnenkort post krijgt om aan dit onderzoek mee te doen.

Huidige woningmarkt
De opgaven voor de woningmarkt in Nederland zijn omvangrijk en uitdagend. De druk op woningmarkt is fors toegenomen en ook in de gemeente Heerenveen is dit merkbaar. Zo zien we dat Heerenveen vergrijst en ontgroent en dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn. De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie om deze opgaven een plek te geven. In hoeverre past de huidige woningvoorraad nog bij de woonwensen van deze veranderende demografische opbouw? Deze vraag beantwoorden we graag door middel van een bewonersenquête.

Online vragenlijst
In de gemeente zijn 10.000 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Zij ontvangen een brief met een link naar een online vragenlijst. De vragen gaan over de huidige woonsituatie, verhuisplannen en de gewenste woonsituatie. We rekenen graag op deelname van deze geselecteerde groep. Het is ook mogelijk om de vragenlijst op papier te ontvangen. Deelnemers maken kans op een cadeaukaart van €75,- te besteden bij een van de deelnemende lokale ondernemers.

Starters
Starters vormen een belangrijke doelgroep in de woningmarkt. Voor starters op de woningmarkt is daarom een aparte vragenlijst opgesteld.

Woonvisie
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven van de nieuwe woonvisie. De woonvisie wordt vanaf 2022 verder uitgewerkt.