HEERENVEEN - We willen als gemeente graag weten hoe de inwoners in Heerenveen denken over hun veiligheid. We laten een zogenaamde ‘Veiligheidsmonitor’ opstellen door I&O Research. De informatie die daarvoor nodig is gaat dit bedrijf voor onze gemeente ophalen bij de inwoners. Het kan daarom zijn dat u als inwoner binnenkort post krijgt van I&O Research om aan dit onderzoek mee te doen.

Onderzoek per post
In het onderzoek staan vragen over bijvoorbeeld buurtproblemen, criminaliteit, gevoel van onveiligheid, en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. In de gemeente Heerenveen zijn 1.000 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. We rekenen graag op de deelname van deze geselecteerde groep. Want voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het natuurlijk van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek.

Veiligheidsbeleid
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid. Inwoners die meedoen aan dit onderzoek werken op die manier ook mee aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en in de eigen gemeente!

I&O Research
Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 10 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2022 verwacht.