HEERENVEEN - Met het ondertekenen van een intentieverklaring vandaag, geven 40 partijen een duidelijk signaal af. Zij willen en gaan actief bijdragen aan de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+ inwoners. Zowel de gemeente, scholen, kerkgenootschappen, zorg- en welzijnsorganisaties, buurt- en sportverenigingen als andere maatschappelijke organisaties hebben de ‘Regenboog’ overeenkomst ondertekend.

Iedereen doet ertoe
Ongeveer 1 op de 20 volwassenen is ‘LHBTIQ+-er’ (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele, transgender, intersekse personen, queer en alle andere variaties die niet-heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die binnen de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen). Landelijke feiten en cijfers geven aan dat LHBTIQ+-ers vaker te maken krijgen met psychische problemen, pesten en uitsluitingen. Op verzoek van de gemeenteraad van Heerenveen is het beleid verder uitgewerkt en is de wens uitgesproken om een ‘regenbooggemeente’ te zijn. Daarom is samen met lokale organisaties een beleidsnota opgesteld met als titel ‘Iedereen doet ertoe!’.

Unieke samenwerking
De gemeente Heerenveen heeft partijen* uit verschillende sectoren bij elkaar gebracht. Gezamenlijk willen zij werken aan een samenleving waarin mensen allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op basis van gender of seksuele voorkeur. Met de ondertekening van de intentieverklaring geven de partijen aan dat ze zich binnen de organisatie willen inzetten om aandacht aan dit thema te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om communicatie en voorlichting. Speerpunt is sociale acceptatie. “Het ondertekenen van de intentieverklaring sluit aan bij de ambities van dit college”, aldus wethouder Zoetendal. “Door de samenwerking kunnen we de komende jaren, ieder binnen de eigen organisatie, een aanpak ontwikkelen en zo aandacht blijven vragen voor onder andere de acceptatie van LHBTIQ+-personen. Dan kunnen we ook een gemeente zijn waarin mensen met verschillende achtergronden op een respectvolle en fatsoenlijke manier met elkaar samenleven.

Lokale initiatieven
De gemeente werkt onder andere samen met COC, Tûmba, Regenboogbelang Heerenveen en welzijnsorganisatie Caleidoscoop aan de uitvoering van het actieplan. Voor de komende jaren wordt € 20.000 per jaar uitgetrokken. Dit bedrag is voor voorlichting, educatie en uiteenlopende activiteiten om de tolerantie te verhogen. Er is een subsidiebudget beschikbaar om lokale initiatieven uit de samenleving, die betrekking hebben op het bevorderen van een positief klimaat rondom seksuele en genderdiversiteit, te ondersteunen. Meer informatie is te vinden op www.heerenveenhelpt.nl/regenboog.

* Betrokken organisaties
1. Accolade
2. Apostolisch Genootschap Heerenveen
3. Ateliers Majeur
4. AV Heerenveen
5. Bibliotheken Mar en Fean
6. Bornego
7. BUITENgewoon de Greiden
8. Caleidoscoop
9. COC Friesland
10. De Friese Wouden
11. easyActive
12. Elkien
13. Erotiekwinkel Euphoria
14. Friesland College
15. Gemeente Heerenveen
16. GGD Fryslân
17. Healthy Ageing Network Noord Nederland
18. Heerenveens MuziekCorps (HMC)
19. Heerenveense Boys
20. Huisartspraktijk Bloemberg
21. Koninklijke horeca Nederland (KHN) afdeling Heerenveen (20-25 lokale horeca)
22. Maatschappelijk Werk Fryslan

23. Nordwin College
24. OSG Sevenwolden

25. Politie Eenheid Noord-Nederland | District Fryslân | Basisteam Zuidoost Fryslân
26. Protestantse Gemeente Heerenveen
27. Regenboogbelang Heerenveen
28. SC Heerenveen
29. Scouting Polaris Heerenveen
30. Sport Fryslân

31. Sportstad
32. Stichting Wijkbelang Heerenveen-midden
33. TIGRA Fysiotherapie
34. Tûmba
35. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
36. Verslavingszorg Noord Nederland
37. Veteranen Platform Heerenveen
38. VluchtelingenWerk Noord Nederland
39. Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen
40. Zorggroep Alliade (Zorggroep Alliade is een concern bestaande uit negen zorgpartners: Meriant, Reik, Talant, Ouderen Psychiatrie Friesland, Wil, Baanplus, Zorgkompas, Support&Co en Kennr)