HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen wil de logistieke sector beter ondersteunen bij de verduurzaming van hun wagenpark door het de markt eenvoudiger te maken clean energy hubs met waterstof en elektrisch laden te realiseren. Op deze manier hoopt Heerenveen de positie als logistiek knooppunt van het noorden verder te versterken.


De logistieke sector

De logistieke sector en industriële verladers zijn van groot belang voor de werkgelegenheid in Heerenveen. De logistieke sector is in Heerenveen goed voor circa 3000 banen, percentueel is dat twee keer zo hoog als het provinciaal gemiddelde. Om deze sector sterk te houden, is de transitie van fossiele naar schone brandstoffen noodzakelijk.

Wethouder Hedwich Rinkes: “De logistieke sector is van groot belang voor onze regio. Het daarom ontzettend belangrijk dat we aandacht schenken aan deze sector door hen te ondersteunen in de energiestransitie. We kunnen als gemeente niet blijven zitten als we willen dat Heerenveen, ook in de toekomst, een belangrijke positie binnen de logistiek behoudt.’’

In een opgestelde visie staat dat Heerenveen een belangrijk knooppunt is voor de logistieke sector en dat er kansen zijn deze positie verder te verstevigen. Dit is nodig, want naar verwachting rijden er over ongeveer 10 jaar zo’n 600 trucks op bedrijventerrein IBF op elektriciteit, waterstof of andere schone brandstoffen. Terwijl IBF nu nog in de top 3 staat van grote knelpuntlocaties voor elektrisch laden in Nederland.

Heerenveen is logistiek knooppunt van het noorden

Uit onderzoek en na gesprekken met logistieke ondernemers blijkt dat Heerenveen haar positie als logistiek knooppunt verder kan verstevigen door clean energy hubs met parkeergelegenheden en chauffeursvoorzieningen op locatie mogelijk te maken. Eerder kwam de gemeenteraad al met een motie die opriep onderzoek te doen naar parkeergelegenheden voor chauffeurs. De combinatie van schone brandstoffen, parkeren en chauffeursvoorzieningen op het bedrijventerrein lijkt een goede mogelijkheid.

Realisatie van clean energy hubs mogelijk maken

Wil de gemeente Heerenveen ook in de toekomst een sterke uitgangspositie verwerven en behouden bij de logistieke sector, dan moet zij het voor de ondernemingen aantrekkelijker maken om investeringen te doen op het gebied van verduurzaming en de energietransitie. Door het regelen van planologische randvoorwaarden wordt de realisatie van clean energy hubs door bedrijven mogelijk. De gemeente verwacht dat hierdoor ook de bereidheid toeneemt om hierin te investeren. Ook ziet de gemeente een eigen rol in leggen van verbindingen tussen bedrijven en hun expertises om de transitie een boost te geven. De komende periode wordt er gewerkt aan deze planologische voorwaarden.