HEERENVEEN - Het college van Heerenveen wil een financiële impuls geven aan initiatieven die bijdragen aan de aantrekkingskracht en de levendigheid van de gemeente. Op deze manier wil het college inwoners en ondernemers steunen die een zware tijd ondervinden door de gevolgen van het coronavirus. Coulance, maatwerk en blijven investeren in de aantrekkingskracht van Heerenveen staan hierbij centraal. In september spreekt de gemeenteraad over het voorstel.

Het ondersteuningspakket

In maart bracht de gemeente al een eerste pakket ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers naar buiten. Wethouder Hans Broekhuizen: “Hoewel er de afgelopen tijd weer meer ruimte ontstaat om te ondernemen, staan nog altijd veel ondernemers onder druk. Door nu breder in te zetten op de aantrekkingskracht en levendigheid hopen we een impuls te kunnen geven aan de lokale economie.”

De voorgestelde maatregelen:
  1. De reclamebelasting voor centrumondernemers wordt in 2020 niet opgelegd.
  2. Voor de dorpen Jubbega, Akkrum en het buitengebied wordt een financiële bijdrage van totaal €45.000 gereserveerd voor initiatieven in 2020 of 2021 die bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het dorp of gebied.
  3. De opbrengst van de toeristenbelasting 2019 wordt ingezet voor initiatieven ter bevordering van de aantrekkingskracht van de gemeente Heerenveen op het gebied van recreatie en toerisme, profilering en marketing.
  4. De precariobelasting voor de terrassen wordt voor het jaar 2020 niet opgelegd.
Maatwerk en coulance
De gemeente blijft maatwerk (en coulance) toepassen bij ondernemers die uitstel van betaling aanvragen en nodig hebben. Per 31 juli 2020 worden de belastingaanslagen voor OZB (weer) opgelegd.

Ondersteuning aan zelfstandigen
Bureau zelfstandigen Fryslân pakt de ondersteuning op naar zelfstandigen. Wanneer zelfstandigen hulpvragen hebben, kunnen zij contact opnemen met het bureau via het klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden, telefoon 14 058.

Digitaal informatieloket
De ondernemerspagina www.heerenveen.nl/ondernemers bevat alle informatie rondom Corona. Hier zijn ook alle landelijke en provinciale regelingen opgenomen. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt.

Het College biedt het voorstel nu aan bij de gemeenteraad. De raad bespreekt vervolgens in september dit voorstel.