HEERENVEEN - De gemeenteraad van Heerenveen heeft tijdens de raadsvergadering op donderdagavond twee essentiële projectplannen goedgekeurd: de herontwikkeling van het ABC-complex en een aanvullend krediet voor de bouw van een nieuwe ondergrondse parkeergarage met 350 parkeerplaatsen. Deze besluiten markeren een belangrijke stap in de herontwikkeling van het centrum van Heerenveen. Ondanks dat de kosten hoger uitvallen dan begroot, bevestigde de raad dat de langetermijnvoordelen van het project opwegen tegen de nadelen van deze extra kosten.

De goedgekeurde projecten zijn cruciale onderdelen van 'Heerenveen ook 'n Gouden Plak': een visie die samen met inwoners en lokale ondernemers is ontwikkeld tijdens G1000 en G20 bijeenkomsten. Het centrum moet hiermee compacter, completer en toekomstbestendig worden.

De parkeergarage vormt de basis voor vele ontwikkelingen die zijn bedacht voor de vernieuwing van het centrum. Dankzij de komst van de nieuwe garage kunnen de pleinen in het centrum groener worden gemaakt. Hiermee wordt het centrum aantrekkelijker, stimuleren we de biodiversiteit en reduceren we hittestress. Met een parkeergarage onder het Burgemeester Kuperusplein kan de supermarkt verhuizen en wordt het mogelijk om het ABC-complex te herontwikkelen. Dit maakt vervolgens de weg vrij voor een cultuurkwartier met een nieuwe bibliotheek, betaalbare woningen en een levendig en beter bereikbaar centrum.

Onderzoek naar financiën en alternatieven

De gemeenteraad heeft in een eerder stadium uitgebreid financieel onderzoek laten uitvoeren rondom de parkeergarage. Hierin zijn ook alternatieve plannen overwogen. Hoewel de bouwkosten van het oorspronkelijke plan in dit onderzoek hoger uitvielen, bevestigde de raad dat alternatieve oplossingen - zoals een kleinere parkeergarage of een andere locatie - niet wenselijk bleken vanwege verschillende beperkende gevolgen van deze alternatieven.

Wethouder Sybrig Sytsma vertelt: "De genomen besluiten geven ons de kans om onze visie voor de herontwikkeling van het centrum van Heerenveen te realiseren. Dit is een geweldige stap voorwaarts, waarbij we samen met onze inwoners en lokale ondernemers een centrum creëren dat niet alleen mooier, maar ook functioneler en toekomstbestendiger is. Hoewel we voor moeilijke beslissingen stonden onder uitdagende omstandigheden, hebben we deze zorgvuldig genomen. Het resultaat is een toekomstbestendig besluit dat Heerenveen ten goede komt. Hier mogen we met recht trots op zijn."

Landelijke overheid steunt plannen met subsidies

De centrumontwikkeling wordt met subsidies ondersteund door het Rijk. Zo kreeg de gemeente Heerenveen al een subsidie van €4,1 miljoen toegekend voor de bouw van de parkeergarage en kreeg ze afgelopen week nog eens € 1,75 miljoen via de Woningbouwimpuls voor de bouw van tweehonderd betaalbare woningen in Centrum-Oost. Deze laatste subsidie moet helpen om het regionale woningtekort te verkleinen onder inwoners met een laag- tot middeninkomen.

"Bovendien",

benadrukt wethouder Sytsma: "Deze week hebben we fantastisch nieuws ontvangen met de toekenning van de Woningbouwimpuls-subsidie van € 1,75 miljoen door het Rijk. Deze bijdrage helpt ons om meer woningen in het centrum te bouwen, waardoor het winkelgebied compacter wordt. Voor de plannen voor het ABC-complex, dat een nieuwe bibliotheek en betaalbare woningen omvat, is deze subsidie heel belangrijk. Daarmee maken we een geweldige slag naar een toekomstbestendig, bruisend en levendig centrum, waar ontmoeting centraal staat en waar het fijn wonen is."