HEERENVEEN - Een deel van de auto’s van de gemeente Heerenveen rijdt op groen gas of is elektrisch. Het college wil nu ook overstappen op zogenoemde blauwe diesel en vraagt de gemeenteraad om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Rijden op blauwe diesel is ongeveer 1 cent per kilometer duurder dan gewone diesel. De gemeente geeft zo alvast invulling aan de nieuwe klimaatwet die voorschrijft dat Nederland in 2050 CO2-neutraal moet zijn.

Na de zomer gaat de gemeente de aankoop van brandstof opnieuw aanbesteden. Dit is een logisch moment om over stappen op blauwe diesel. De overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen is een belangrijk onderwerp in het hoofdlijnenakkoord. “De gemeente heeft 40 auto’s die op diesel rijden. Het gebruik van blauwe diesel levert zo’n 90% minder CO2 uitstoot en ook veel minder fijnstof op, aldus wethouder Jelle Zoetendal. Voor 1 cent meer per kilometer rijden we fossiel vrij. Na een proef met één auto gedurende een langere periode en de ervaringen tijdens de Elfwegentocht is het nu tijd om volledig over te stappen.”

Eigen blauwe dieseltank
De gemeente gaat zijn eigen dieseltank aanleggen, omdat er in de directe omgeving van de gemeentewerf geen leverancier van blauwe diesel is. Per jaar koopt de gemeente circa 100.000 liter diesel in. Het verbruik van een auto met blauwe diesel is ongeveer hetzelfde als bij normale diesel. Voor deze installatie moet de raad ook extra geld beschikbaar stellen.

Wat is blauwe diesel?
Blauwe diesel is een zogenaamde HVO-brandstof. Deze afkorting staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Het wordt gemaakt van plantaardige oliën uit afval van voedsel. Er is geen landbouwgrond voor nodig, zoals bij biobrandstoffen. Blauwe diesel is een volledige dieselvervanger en een circulair product.

Het goede voorbeeld
Duurzame ontwikkeling is de rode draad in het hoofdlijnenakkoord. De gemeente wil bewustwording stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven.