HEERENVEEN - Van verschillende kanten is er de afgelopen jaren commentaar geleverd op de naamgeving Crackstraat en Crackstate, die teveel een associatie heeft met drugs en drugsgebruik. De laatste tijd namen die opmerkingen aanzienlijk toe, zeker rondom de herstructurering van het centrum en de bouwplannen voor een nieuw gemeentehuis.

Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom voor om de naam te gaan veranderen.

“Dat traject moeten we wel secuur insteken,” zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan, portefeuillehouder en voorzitter van de commissie straatnaamgeving. “We zijn van mening dat een regulier ‘besluit straatnaamgeving’ hier niet passend is, ook omdat het om wijziging van bestaande naamgeving gaat. Daarom knippen we de besluitvorming op en zetten we in op een participatietraject, vooruitlopend op definitieve besluitvorming.”

Vernoeming Crack

Sinds jaar en dag kent Heerenveen Crackstate en daarvan afgeleide namen Crackstraat en het Crackplein. Van verschillende kanten is er in de afgelopen jaren geklaagd over deze naamgeving, die "in het licht van de huidige tijdgeest een te negatieve associatie heeft met drugsgebruik" (crack). Deze naam zou niet meer van deze tijd zijn en niet passen bij een overheidsinstantie, middenstand en bij een plaats als Heerenveen.

Hoewel de oorsprong van de naamgeving uit het verleden stamt – de familie Crack - zoekt het college toch naar een alternatieve naamgeving.

Meedenken en participeren

Normaal neemt het college een besluit over straatnaamgeving bij de aanleg van nieuwe wijken. In dit geval wijkt het college daarvan af. Eerst vraagt de gemeente inwoners om suggesties mee te geven. Bovendien wordt de stichting Historie Heerenveen gevraagd naar passende voorstellen.
Omdat een naamwijziging voor de gebruikers het grootste effect heeft, is er daarna voor de aanwonenden van de Crackstraat een participatietraject gepland. Pas na het doorlopen van deze stappen volgt er een definitief voorstel over de naamwijziging.

Suggesties verzamelen

Inwoners van de gemeente kunnen vanaf 1 tot en met 10 april voorstellen doen voor straatnaamgeving. Dat kan via het e-mailadres gemeente@heerenveen.nl, t.a.v. commissie straatnaamgeving.