HEERENVEEN - Inwoners van de gemeente Heerenveen kunnen woensdag meedenken over mogelijk geschikte locaties voor een asielzoekerscentrum in de gemeente Heerenveen. Het college heeft al een voorselectie gemaakt uit een groslijst van acht plekken. Inwoners kunnen ook zelf met suggesties voor een locatie in de gemeente komen.


De gemeenteraad besloot op 20 april dat er in principe een azc in de gemeente kan komen. Ook gaf de raad aan het college de opdracht om samen met het COA te gaan zoeken naar geschikte locaties.

Drie mogelijk geschikte locaties
Na een rondgang in de gemeente zijn verschillende locaties in beeld gebracht. Dat waren acht in totaal. Deze locaties zijn aan de hand van de volgende criteria bekeken:
- Goede bereikbaarheid. Winkels, voorzieningen en onderwijs zijn goed toegankelijk.
- Veilig en leefbaar voor zowel de inwoners van een azc als voor de omwonenden.
- Passende kwaliteit van gebouwen en terreininrichting op de locatie, ook voor in de toekomst.
- Goed realiseerbaar: hoe lang duurt het om te bouwen en in te richten, en hoeveel geld gaat het kosten?

Uiteindelijk blijven er drie locaties over die mogelijk geschikt zijn voor een asielzoekerscentrum in de gemeente. Het gaat om locatie ‘Noordplot’, locatie ‘it Feanplantsoen’ en locatie ‘Noordoost’, allen in de plaats Heerenveen.

Afgevallen locaties
De afgevallen locaties sluiten minder aan bij de afwegingscriteria. De GGZ-locatie, Abe West, Abe Oost, Bos Tuin&Dier en IJsbaanlocatie Akkrum zijn of te klein, of te duur of minder toegankelijk.

Doel bijeenkomst 7 juni
Bezoekers kunnen bij een inloopbijeenkomst vertellen wat ze vinden van de drie mogelijke locaties. Maar het kan ook zijn dat zij op basis van de genoemde criteria een andere geschikte locatie in de gemeente Heerenveen voorstellen. Er is geen plenair programma. Tussen 17.00 uur en 20.30 uur is er tijd en ruimte om vragen te stellen. Maar ook om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de gemeente, het COA, de raadsleden en andere partijen.

Vervolg
De gemeenteraad gebruikt de inbreng van de inloopbijeenkomst bij de uiteindelijke besluitvorming. Het raadsvoorstel met een voorkeurslocatie wordt in de zomer voorbereid.

Over dit voorstel kunnen inwoners opnieuw in gesprek met de gemeenteraad. Uiteindelijk is de bedoeling dat de raad op 25 september een definitief besluit neemt over de locatie voor een azc. Na dat raadsbesluit start het COA samen met de gemeente Heerenveen het communicatie- en participatietraject in de omgeving van de gekozen locatie.