HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen planologische medewerking te verlenen aan het winnen van gas door Vermillion in Nieuwehorne.

Dit besluit geldt voor de beide gasputten; Nieuwehorne 1 en Nieuwehorne 2. Wethouder Siebren Siebenga: “Met dit standpunt sluit het college aan bij het standpunt dat de gemeenteraad heeft ingenomen op 19 oktober. Daarin heeft de raad zich uitgesproken tegen het winnen van gas.”

Met dit besluit is ook het verzoek voor de aanleg van extra leidingen van Mildam naar de verwerkingsinstallatie in Garijp afgewezen. Siebenga: “Dat er nu geen extra voorzieningen nodig zijn voor het afvoeren van het gewonnen gas is een logisch gevolg.”

Meerderheidsstandpunt gemeenteraad

Op 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad gesproken over het winnen van gas in Nieuwehorne en of burgemeester en wethouders daar medewerking aan zouden moeten verlenen. Ook het verdubbelen van de leiding van Vermilion naar Garyp kwam daar aan de orde. In deze vergadering sprak de meerderheid van de gemeenteraad zich uit tegen het verlenen van medewerking hieraan door het college.

Dit standpunt is een vervolg op het aannemen van de motie ‘ Gasboringen onder Heerenveens grondgebied’ op 20 maart 2017. In deze motie wordt het college gevraagd om het aanboren van nieuwe gasvelden zo veel mogelijk te voorkomen.

En nu?

Dit besluit betekent niet dat gaswinning in Nieuwehorne en het verdubbelen van leiding nu van de baan zijn. De Minister van Economische Zaken heeft de mogelijkheid om het collegebesluit naast zich neer te leggen. Ook kan Vermilion tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State.