HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen stelt voor om door te gaan met de bouw van de parkeergarage aan het Burgemeester Kuperusplein. Zij legt aan de gemeenteraad het voorstel voor om 9,4 miljoen euro aanvullend budget beschikbaar te stellen. Dit is nodig omdat nieuwe berekeningen laten zien dat de kosten hoger zijn dan eerder geraamd. De gemeenteraad besluit naar verwachting in januari over de verhoging van het budget.

Wethouder Sybrig Sytsma licht toe: "De nieuwe parkeergarage is de basis voor alle plannen in het centrum. Deze plannen komen voort uit de G1000 en G20, waar veel inwoners en ondernemers actief hebben meegedacht over de toekomst van het Heerenveense centrum. Ons doel is een bruisend, gastvrij en economisch krachtig centrum te creëren, waarbij we onze positie in de regio versterken .

We willen het participatieproces eer aandoen, dit was een mijlpaal voor onze gemeente waar we trots op kunnen zijn. En daarom moeten we ons, wat de nieuwe parkeergarage betreft, realiseren dat we slechts één kans krijgen om het goed te doen, en die kans is nu."

Invulling van de parkeeropgave

Het centrum van Heerenveen kent een grote parkeeropgave.

De parkeergarage voorziet in 350 parkeerplekken en is daarmee een duurzame oplossing voor de langere termijn. Een kleinere variant is geen realistische optie, omdat ook in dat geval de investering heel groot blijft, maar geen ruimte biedt om de groei van Heerenveen op te vangen.

Heerenveen streeft naar een dynamisch en economisch krachtig centrum

Heerenveen heeft een sterk en economisch krachtig centrum nodig om haar positie in de regio te behouden en te verbeteren. Het investeren in ons centrum is belangrijk. Dit helpt niet alleen om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers en onze lokale winkels te steunen, maar versterkt ook onze plek in vergelijking met andere gebieden. Omdat andere plaatsen in de omgeving ook veel investeren, is het voor Heerenveen essentieel om niet alleen bij te blijven, maar zelfs een leidende rol in de regio te nemen. Door nu te investeren, bouwt Heerenveen aan een sterke toekomst die bijdraagt aan economische groei en een brede welvaart op de lange termijn.

Zonder parkeergarage geen groener centrum

Uitgangspunt voor de bouw van een parkeergarage is een ondergrondse variant. Dit geeft de kans om het Burgemeester Kuperusplein, Ernst van Harenplein en Gashouderplein te vergroenen. Zowel de centrumvisie als de woonvisie gaan uit van het toevoegen van woningen in en rondom het centrum. Om een prettige woon- en leefomgeving te creëren, is het vergroenen van de pleinen heel belangrijk. Ander speerpunt in de centrumvisie Heerenveen is het realiseren van een aantrekkelijk centrum waar bezoekers langer verblijven en meer besteden. Een groenere omgeving draagt hieraan bij.

Tot slot helpen groenere pleinen om onze duurzaamheidsdoelen te halen in het centrum. Met groenere pleinen wordt de biodiversiteit verbeterd, hittestresse tegengegaan en regenwater opgevangen.

Essentieel voor andere plannen

De bouw van de parkeergarage is ook heel belangrijk voor het verplaatsen van de supermarkt bij het Gashouderplein. Als de supermarkt verhuist, kan het ABC-complex opnieuw ontwikkeld worden. Dit maakt een nieuw cultuurkwartier grenzend aan het Ernst van Harenplein, inclusief de Bibliotheek 2.0 mogelijk.

Meer geld nodig

Om de bouw van de parkeergarage door te laten gaan, is extra geld nodig, namelijk € 9,4 miljoen. Daarnaast krijgt de gemeente nog een Rijksbijdrage van € 4,1 miljoen van een speciaal subsidieprogramma voor winkelgebieden. Dat extra geld gebruiken we grotendeels om het tekort voor de parkeergarage te beperken. Ook wordt nog onderzocht of er meer subsidie verkregen kan worden.

Stijgende kosten

Recente berekeningen laten zien dat de kosten voor de bouw van de parkeergarage hoger uitvallen. Dit heeft verschillende oorzaken zoals de bodemopbouw, prijsstijgingen van grondstoffen en personeel. De afgelopen vijf tot zeven jaren zijn bovendien weinig ondergrondse parkeergarages gebouwd. In combinatie met alle mondiale en landelijke ontwikkelingen (o.a. corona, stikstof, Oekraïne, inflatie) was het voor deskundigen destijds lastig om goede schattingen te maken.

Besluitvorming

In 2021 heeft de gemeenteraad gekozen voor de bouw van een parkeergarage vanuit het investeringsprogramma centrum Heerenveen. Ruim een jaar later koos de raad voor een ondergrondse parkeergarage (twee verdiepingen) met ongeveer 350 parkeerplaatsen.
Naar verwachting besluit de raad in januari over het aanvullende krediet.