HEERENVEEN - Met een noodfonds van 9 ton helpt de gemeente Heerenveen inwoners en maatschappelijke organisaties die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Voor ondernemers biedt de gemeente ondersteuning bij het energievraagstuk.


Veel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties merken de gevolgen van de hoge inflatie en sterk oplopende energieprijzen. De gemeente Heerenveen komt daarom met een maatregelenpakket, inclusief noodfonds van 900.000 euro, om hen te ondersteunen.

‘Ik ben er trots op dat we dit noodfonds op korte termijn konden realiseren. Met het noodfonds kunnen we inwoners en maatschappelijke organisaties helpen die het op dit moment hard nodig hebben. Wij zijn er voor hen. Met het fonds leveren we maatwerk. We kijken bij iedereen die zich meldt, naar wat nodig is. Daarnaast bieden we energieadvies op maat aan ondernemers. De toekomst zal uitwijzen of deze maatregelen noodzakelijk zullen blijven’,aldus wethouder Sybrig Sijtsma.

Op donderdag 1 december 2022 stemde de gemeenteraad in met het noodfonds. De maatregelen richten zich op drie doelgroepen:

-Inwoners die door de huidige energiecrisis en hoge inflatie onder de armoedegrens dreigen te raken;

-Maatschappelijke organisaties met acute betalingsproblemen door de hoge energieprijzen.

-Ondernemers die willen investeren in energiebesparing.

Inwoners die onder de armoedegrens dreigen te raken

Inwoners die door de huidige energiecrisis en hoge inflatie onder de armoedegrens dreigen te raken, kunnen een beroep doen op het noodfonds. Het noodfonds is er voor iedere inwoner, ongeacht de hoogte van het inkomen. Er wordt gekeken naar de specifieke situatie van de inwoner; inzet van het fonds is maatwerk.

Met ingang van vrijdag 2 december 2022 kunnen inwoners een beroep doen op het noodfonds. Aanvragen kan via noodfonds@heerenveen.nl of telefonisch via 14 0513.

Maatschappelijke organisaties met acute betalingsproblemen

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die betalingsproblemen krijgen door de hoge energieprijzen, kunnen met ingang van vrijdag 2 december 2022 ook aanspraak maken op het noodfonds. Dat kan in de vorm van een subsidie. Dit is maatwerk. Na een persoonlijk gesprek wordt de mogelijke ondersteuning bepaald.

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het ontvangen van de subsidie. Zo moeten organisaties energiebesparende maatregelen hebben genomen of binnenkort gaan nemen, aantoonbare inspanningen hebben gedaan om energie te besparen en een financiële onderbouwing kunnen overleggen. De volledige voorwaarden staan beschreven in de subsidieregeling ‘Noodfonds maatschappelijke organisaties’.

Ondernemers

Ook bij veel ondernemers hebben de hoge inflatie en sterk oplopende energieprijzen grote impact. De gemeente wil hen ondersteunen met energieadvies op maat, zodat zij helder in beeld krijgen op welke wijze zij energie kunnen besparen. Ondernemers kunnen van de gemeente een bijdrage voor maatwerk energieadvies ontvangen. Hiermee kunnen zij een deel van de kosten van dit advies vergoed krijgen. De gemeente heeft hier 150.000 euro voor beschikbaar gesteld. Op deze manier hopen we als gemeente een impuls te geven aan de verduurzaming en energiebesparing van bedrijven.

Ondernemers kunnen vanaf januari 2023 hun aanvraag voor een bijdrage aan een energiemaatwerkadvies doen via het webformulier op de website www.heerenveen/noodfonds.

Meer weten?
Op de webpagina www.heerenveen.nl/noodfonds staat meer informatie over het noodfonds. Inwoners kunnen daar lezen wanneer ze in aanmerking komen voor het noodfonds en waar ze zich kunnen melden. Datzelfde geldt voor de subsidie voor maatschappelijke organisaties. Ondernemers vinden op de site informatie over deze regeling (vanaf januari 2023) en een overzicht van diverse subsidie- en investeringsregelingen van de rijksoverheid.