HEERENVEEN - Agrariër Klaas Drint nam vrijdag in Hoornsterzwaag de eerste vracht bermgras uit de gemeente in ontvangst van wethouder Jaap van Veen. De gemeente Heerenveen stelt gemaaid bermgras beschikbaar aan landbouwbedrijven om de kwaliteit van hun bodem te verbeteren. Bermgras wordt op boerenerven kleinschalig gecomposteerd waarna het over het land wordt uitgereden.

Gemeentegroen voor natuurinclusieve landbouw
Wethouder Jaap van Veen is erg te spreken over deze toepassing. “Het is een belangrijke en noodzakelijke stap in de richting van natuurinclusieve landbouw en een circulaire economie. We moeten bermgras niet langer zien als afval, maar als een grondstof voor hergebruik. Gecomposteerd bermgras maakt de bodem gezonder, vruchtbaarder en klimaatbestendiger en het is goed voor de biodiversiteit. Bovendien verduurzamen we hiermee de hele keten: het in de gemeente gemaaide bermgras wordt dichtbij verwerkt door boeren uit de regio. Dichtbij betekent een kleinere transportafstand en minder uitstoot.”

Agricycling
Klaas Drint is met zijn bedrijf aangesloten bij de Friese boerencoöperatie Agricycling. Samen met de overheid werkt Agricycling aan een opzet die boeren in staat stelt waardevolle reststromen te recyclen en te benutten als bodemverbeteraar.