HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen wil dat alle peuters gebruik kunnen maken van kinder- of peuteropvang. Alle ouders van jonge kinderen worden gevraagd deel te nemen aan een grootschalig onderzoek naar kinder- en peuteropvang. Wethouder Jelle Zoetendal: “we willen weten waar de ouders behoefte aan hebben, zodat we de opvang verder kunnen verbeteren”.

De opvang als goede voorbereiding voor de basisschool
De eerste jaren zijn belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Ze leren praten, samen spelen en sociale vaardigheden. Op de kinder- of peuteropvang worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling zodat zij een goede start maken op de basisschool.

Wethouder onderwijs Jelle Zoetendal: “de gemeente Heerenveen vindt het erg belangrijk dat alle peuters in de gemeente Heerenveen gebruik kunnen maken van de opvang. Zo stellen we subsidie beschikbaar aan ouders die wel gebruik willen maken van de opvang, maar die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Via dit onderzoek willen we in kaart brengen waarom ouders wel of juist niet kiezen voor opvang van hun kinderen. Deze input gaan we vervolgens gebruiken om de kinder- en peuteropvang beter te laten aansluiten op de wensen van de ouders”.

Over het onderzoek
De gemeente Heerenveen heeft onderzoeksbureau Partoer gevraagd het onderzoek geheel uit te voeren. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar hebben deze week een brief van Partoer ontvangen met daarin de vraag deel te nemen aan het onderzoek. Deelname kan door een vragenlijst in te vullen. Partoer gaat vertrouwelijk met alle gegevens om en de gemeente krijgt geen inzage in deze gegevens. Naar verwachting worden de resultaten dit najaar bekend.