HEERENVEEN - In 2020 is per inwoner van de gemeente Heerenveen gemiddeld 109 kg afval naar de afvalverbrander gebracht. Hiermee is Heerenveen opnieuw koploper in Friesland. Landelijk gelden er doelstellingen om de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen. Voor 2020 was de doelstelling om van de totale hoeveelheid aangeboden afval nog maximaal 100 kg afval per inwoner te verbranden en de rest te recyclen. Geen andere gemeente in Friesland komt zó dichtbij deze doelstelling.

Wel is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2019, toen zaten we gemiddeld op 104 kg per inwoner. Die toename in 2020 is ook landelijk terug te zien en is veroorzaakt door corona. Hierdoor zijn mensen meer thuis aan het werk en gingen ze tijdens de lockdowns volop klussen en opruimen. Gelukkig werd in de gemeente Heerenveen ook dat extra afval onverminderd goed gescheiden waardoor gemiddeld slechts 5 kilo per inwoner extra hoefde te worden verbrand.

Wethouder Jaap van Veen: “We zien dat de invoering van Diftar+, dat is het legen van de container op gewicht, een groot succes is. De 109 kilo die we in Heerenveen laten verbranden staat in groot contrast met het gemiddelde van 174 kilo per inwoner in Friesland. Ik ben ongelooflijk trots op dit resultaat en wil onze inwoners dan ook een groot compliment maken. Het bewuster scheiden van afval is goed voor het milieu én de portemonnee”.

605 kg afval per inwoner
In totaal hebben we in Heerenveen in 2020 gemiddeld 605 kg afval per persoon geproduceerd. Het overgrote deel (496 kg/inwoner) kon, dankzij zorgvuldige scheiding thuis en op de milieustraat, worden gerecycled. De resterende 109 kg werd verbrand. In 2019 produceerden we gemiddeld nog 561 kg afval per persoon, waarvan 457 kg werd gerecycled 104 kg werd verbrand.

Verbranden of recyclen
In Friesland verbranden we 60% van de inhoud van de grijze container. Daarnaast wordt het ongescheiden grof huisvuil en de helft van het bouw- en sloopafval verbrand. Alle andere afvalsoorten worden gerecycled. Van het afval in de grijze container wordt dus ook nog eens 40% door Omrin nagescheiden en gerecycled. Dit betreft de verpakkingen van plastic en blik, de zuivel- en sappakken, maar ook organische en minerale stoffen worden nog uit het restafval gehaald en nuttig toegepast.

DANO-trommel
Vanaf dit jaar kan het percentage dat uit het restafval nagescheiden wordt nog verder stijgen want dit jaar wordt de DANO-trommel in gebruik genomen door Omrin. Deze Datum 03-05-2021 Nummer 2128_SIJ trommel voert een bewerking uit op cellulosemateriaal zoals baby- en incontinentieluiers, hieruit wordt energie teruggewonnen. De ingebruikname van de DANO-trommel is een technische innovatie waarmee de hoeveelheid te verbranden afval nog verder kan worden teruggebracht. Dit hebben we ook hard nodig, want de ambitie voor 2025 ligt op 30 kg per inwoner.

Publiekscampagne Omrin
Met de ambitie voor 2025 in het vooruitzicht zet Omrin in samenwerking met de Friese gemeenten ook in op het bewustzijn en gedrag van inwoners. Met een publiekscampagne
- met in de hoofdrol Bauke Mollema (wielrenner) en Marit Bouwmeester (zeiler)
- worden inwoners gestimuleerd om minder afval te produceren.