HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen heeft een subsidie van 1,75 miljoen toegekend gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken via de Woningbouwimpuls. De gemeente kan deze bijdrage gebruiken voor de herontwikkeling van het centrum, waaronder het ABC-complex, een nieuwe bibliotheek en een betaalbaar woonprogramma.

De toekenning van deze subsidie is het resultaat van een intensieve samenwerking met inwoners en lokale ondernemers tijdens G1000 en G20 bijeenkomsten. Het is de tweede grote subsidie die Heerenveen ontvangt voor de herontwikkeling van het centrum. De subsidie van 1,75 miljoen is belangrijk om het stedenbouwkundige plan 'n Gouden Rand te realiseren, dat de basis vormt voor de transformatie van verschillende deelgebieden in het centrum.

Wethouder Sybrig Sytsma benadrukt:

“Deze subsidie is een belangrijke steun voor onze visie op de herontwikkeling van het centrum, vooral met het oog op het ABC-complex met een nieuwe bibliotheek en een betaalbare woningbouw. Zo willen we het centrum nog aantrekkelijker maken om elkaar te ontmoeten en er fijn te kunnen wonen.”

Uitbreiding woningaanbod met regionale impact

Het ambitieuze plan is bedacht om het centrum compacter, completer, toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken. Daarnaast staat betaalbaar wonen centraal, met name voor inwoners met een laag- tot middeninkomen. Er kunnen tweehonderd nieuwe woningen in Centrum-Oost van Heerenveen worden gebouwd, inclusief de noodzakelijke infrastructuurwerken. Deze ontwikkeling helpt het regionale woningtekort te verkleinen.

Wethouder Jelle Zoetendal: “Het bouwen van betaalbare wonen, waarvoor de overheid de Woningbouwimpuls heeft opgetuigd, is een belangrijk onderdeel van onze woonvisie. We breiden hiermee ons woningaanbod uit voor meer doelgroepen - onder wie ouderen en starters - en stimuleren de doorstroming. Door goede afspraken te maken met alle betrokken marktpartijen houden we deze woningen langdurig betaalbaar.”

Het uiteindelijke doel van Heerenveen is om voor 2030 in totaal 1.720 nieuwe woningen te realiseren. Dit versterkt de positie van de gemeente op de woningmarkt van Zuidoost-Friesland en biedt kansen voor groei en ontwikkeling in de regio.