HEERENVEEN - Het college van B&W wil weten hoe groot de behoefte aan arbeidsmigranten is in de gemeente Heerenveen. Daarom heeft het college onderzoeksbureau Stec Groep opdracht gegeven een economische analyse te maken. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor het beoordelen van initiatieven en eventueel het wel of niet opstellen van huisvestingsbeleid specifiek voor arbeidsmigranten.

Eerst inzicht, dan zo nodig beleid
Landelijk gezien is er krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor komen er steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland. Op dit moment werken ongeveer 750.000 arbeidsmigranten in Nederland. Voor al deze mensen is niet genoeg geschikte woonruimte. Ook bij de gemeente Heerenveen zijn al verschillende initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten. Op dit moment ontbreekt echter beleid op welke wijze de gemeente omgaat met deze aanvragen. En er is nu onvoldoende inzicht of ondernemers in onze gemeente arbeidsmigranten nodig hebben.

Wethouder economie Hans Broekhuizen: “Voordat we beleid maken op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten, willen we eerst weten of ondernemers in onze gemeente arbeidsmigranten nodig hebben”.

Huisvesting van arbeidsmigranten
De huisvesting van arbeidsmigranten is de afgelopen maanden een actueel thema geworden. Op verschillende locaties in de gemeente worden al kleinere groepen arbeidsmigranten gehuisvest. Omwonenden van sommige locaties ervaren overlast en willen dat de gemeente dit oplost.

Daarnaast heeft een ondernemer interesse getoond in een pand aan de Jousterweg als huisvesting voor een grote groep arbeidsmigranten. Dit initiatief zorgde voor weerstand bij de omwonenden waarna het college heeft besloten vooralsnog deze aanvragen aan te houden en onderzoek te doen.

Over het onderzoek
Onderzoeksbureau Stec groep doet onderzoek naar de huisvestingsvraag van arbeidsmigranten in de gemeente Heerenveen. Via enquêtes en bijeenkomsten brengt het bureau in kaart of ondernemers nu of in de toekomst gebruik maken van arbeidsmigranten en welke huisvestingsvraagstuk dit met zich mee brengt.

Voor de zomer van 2019 is het onderzoek naar de behoefte aan arbeidsmigranten bij de Heerenveense bedrijven afgerond.