HEERENVEEN - Op donderdag 31 oktober ondertekende wethouder Jelle Zoetendal het manifest “Iedereen doet mee”. Dat deed hij in het bijzijn van onder andere de minister van Gehandicaptenzaken, de heer Rick Brink en Maartje van Boekel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit gebeurde in Heerenveen bij de bijeenkomst ‘Netwerk Inclusieve Gemeenten Friesland’. De HIT, het Heerenveens Initiatief Toegankelijkheid, organiseerde deze bijeenkomst voor beleidsmakers, bestuurders en overige belangstellenden.

VN-Verdrag Handicap
Met de invoering van het VN-Verdrag Handicap moeten ook gemeenten uitvoering geven aan dit verdrag. In 2018 ontwikkelden 25 koploper-gemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project Iedereen doet mee! Wilden bereiken. Inmiddels zijn steeds meer gemeenten met hun ervaringsdeskundigen aan de slag met het VN-Verdrag. Ondertekenaars van dit manifest willen dit ook openlijk uitdragen. Op die manier zien nog meer gemeenten dat het kan: werken aan een inclusieve gemeente waarin iedereen mee kan doen.

Praktijk in Heerenveen
In de praktijk betekent het dat er in Heerenveen zoveel als mogelijk wordt gekeken naar de toegankelijkheid in de openbare ruimten. Dat kan te maken hebben met de geribbelde geleidestroken in winkelstraten. Of met de breedte van toegangsdeuren in een openbaar gebouw. De mensen van de HIT informeren de gemeente en denken mee in oplossingen.

Maar ook geldt dat iedereen moet kunnen meedoen aan beweeg- of sportactiviteiten. Dat kan met de juiste speeltoestellen in de buitenruimte. Of door een apart trainingsuur voor rolstoel-basketballers of aangepaste tennislessen, of extra subsidies voor verenigingen. In de sportnotitie van de gemeente bijvoorbeeld, is sport en beweeggedrag van kwetsbare groepen als speerpunt opgenomen.

Bovenal gaat het om de gelijkwaardigheid van inwoners. Dat betekent niet dat iedereen gelijk is, maar dat de verschillen tussen mensen er mogen zijn. En dat mensen keuzes hebben om ergens aan mee te doen, zolang ze maar mee kúnnen doen.

Belangrijk is dat we als gemeente zien dat we op de goede weg zijn maar niet alles tegelijkertijd al afgerond hebben. Dit blijft ook een proces van blijvend inzetten. En dat is vandaag bevestigd en ondertekend.Tijdens het vervolgprogramma zijn er nog een paar goede voorbeelden besproken. In de middag gingen de aanwezigen bezig met een praktische uitwisseling. De conclusie was dat er nog veel van elkaar geleerd kan worden, terwijl er in de praktijk al veel gebeurt dat onder de zogenaamde ‘inclusieve gemeente’ valt.