HEERENVEEN - Het college van B&W van Heerenveen neemt meer tijd voor het indienen van een raadvoorstel over een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) en het vervolgproces. Bij de inloopbijeenkomst van donderdag 7 september over de mogelijk geschikte locatie Heerenveen-west zijn veel reacties ingebracht. Het college van B&W wil meer tijd nemen om zorgvuldig, alle ingebrachte informatie te bekijken en te analyseren. De besluitvorming in de raad stond oorspronkelijk gepland op 19 oktober.


Opbrengst inloopbijeenkomst

Inwoners uit de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren konden bij de inloopbijeenkomst in Thialf hun vragen stellen, ideeën, zorgen en opvattingen over deze mogelijk geschikte locatie delen met raadsleden, collegeleden, medewerkers, politie, COA en Vluchtelingenwerk. De gemeente Heerenveen vond het belangrijk dat inwoners opnieuw konden meedenken en in gesprek gaan, nu over de mogelijk geschikte locatie Heerenveen-west, net zoals inwoners dat op 7 juni konden over de voorgestelde mogelijk geschikte locaties Noordoost, Noordplot en it Feanplantsoen.

Zorgvuldige verwerking

De binnengekomen reacties van 7 september worden, net als de reacties van 7 juni, zorgvuldig verwerkt en geanalyseerd. Hierover is ook overleg nodig met de gemeente de Fryske Marren. De gemeenten besloten in juli tot een gezamenlijke verkenning van de mogelijk geschikte locatie Heerenveen-west. Alle reacties, inclusief de reacties op de andere locaties komen te staan in een overzichtsdocument, dat naar de raad gaat en gepubliceerd wordt op de website. De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het voornemen van het college om meer tijd uit te trekken voor de voorbereiding van het raadsvoorstel.

Vervolgtraject

Inwoners van de gemeente Heerenveen hebben voor de definitieve besluitvorming nog gelegenheid in te spreken tijdens een commissievergadering Algemene Zaken.

De nieuwe data voor inspraak en besluitvorming worden tijdig bekend gemaakt.

Meer informatie over het azc in Heerenveen staat op www.heerenveen.nl/azcheerenveen. Inwoners kunnen zich op deze pagina ook inschrijven voor een nieuwsbrief over het azc.