HEERENVEEN - Tot en met de zomerperiode heeft de gemeente Heerenveen 118 mensen uit de uitkering gekregen en aan het werk geholpen. Wethouder Hans Broekhuizen (werk en inkomen) is tevreden. “We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen zodat zij geen uitkering meer nodig hebben. Ons doel was om aan het einde van dit jaar onder de 1300 uitkeringen uit te komen. Ondertussen zitten we, met nog drie maand te gaan, al op 1280. Ruim onder ons doel, en we blijven ons volop inzetten om nog meer mensen aan het werk te krijgen”.

Altijd maatwerk
Wethouder Hans Broekhuizen: “zowel het College als de gemeenteraad hebben werk hoog op haar prioriteitenlijst staan. We zorgen voor passend werk (in de regio) zodat minder mensen een uitkering hoeven aan te vragen, en meer mensen met een uitkering aan het werk kunnen. De komende jaren hebben we dan ook het doel jaarlijks minimaal 100 werkzoekenden uit ons bestand aan een baan te helpen”.

Dat de arbeidsmarkt aantrekt is van invloed op de daling van het aantal werkzoekenden, maar ook de Heerenveense aanpak is van grote invloed op de cijfers. Er zijn bijvoorbeeld klantmanagers die zich speciaal richten op statushouders. Zij hebben intensief contact met statushouders om hen te begeleiden naar werk of studie. Deze aanpak loont, want in ongeveer een jaar zijn 28 statushouders aan het werk en volgen 35 van hen een opleiding. Wanneer iemand zich bij de gemeente Heerenveen meldt voor een uitkering, kijken de klantmanagers van de gemeente Heerenveen eerst of deze persoon nog kan werken. Een klantmanager: “want door te werken maak je onderdeel uit van de samenleving, is de kans op vereenzaming kleiner en houd je contacten met anderen”. D eze zoektocht naar werk doen de klantmanagers echt samen met de klant. Hierbij is altijd sprake van maatwerk. “De één heeft belang bij een opleiding, de ander komt in een speciaal arbeidstraject terecht en weer een ander werkt eerst aan de verbetering van de taal. Door deze aanpak hebben we dit jaar al een groot aantal mensen aan het werk gekregen die al langere tijd thuis zat”.

Samen met bedrijven
De gemeente Heerenveen werkt intensief samen met bedrijven in de regio. Wethouder Hans Broekhuizen: “door de bedrijven goed te kennen en regelmatig contact met elkaar te hebben, weet je waar zij behoefte aan hebben. Gelukkig weten steeds meer bedrijven ons te vinden voor het werven van nieuw personeel”.

De samenwerking met Caparis is ook van groot belang. Dit is bijvoorbeeld tot uiting gekomen bij het bedrijf Nedcam. Dit Heerenveense bedrijf gaf aan extra personeel te zoeken. Samen met Caparis hebben we een rondleiding door het bedrijf georganiseerd, waarna drie mensen op proef bij Nedcam aan de slag zijn gegaan. Een tweede rondleiding heeft onlangs plaatsgevonden en ook daaruit mogen twee mensen op sollicitatiegesprek.