HEERENVEEN - Het college van de gemeente Heerenveen heeft vandaag ingestemd met de Themarekening 2019. De gemeente houdt in 2019 € 1,9 miljoen over. Wethouder financiën Hans Broekhuizen is voorzichtig optimistisch. "Door zorgvuldig budgetbeheer eindigen we 2019 met een goed rekeningresultaat".

Zorgvuldig budgetbeheer
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds was in 2019 € 1,1 miljoen hoger dan vooraf ingeschat. Ook is er een eenmalige meevaller van € 1 miljoen in verband met de overgang van Caparis van acht naar vier gemeenten."Daarnaast hebben we over de hele linie aan zorgvuldig budgetbeheer gedaan, waardoor het uiteindelijke resultaat positief is", zo geeft Hans Broekhuizen aan. We houden zorgen over de financiën in het sociaal domein. In de Wmo is in 2019 € 1,4 miljoen meer uitgegeven dan vooraf begroot en het tekort op de jeugdzorg is in 2019 € 1,1 miljoen. "Het is nodig de komende tijd volop in te zetten om deze financiën beheersbaar te krijgen", geeft wethouder Hans Broekhuizen aan.

Besluitvorming
Het college heeft op 19 mei ingestemd met de themarekening 2019. Op 2 juni volgen de perspectiefnota met bijbehorende nieuwe producten: de strategische agenda en de investeringsagenda. Alle stukken worden vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 18 juni spreekt de commissie over de financiële stukken. Dan kunnen de commissieleden vragen stellen aan het college. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 2 juli een besluit. Lees alle de themarekening 2019 op www.heerenveen.nl/financien.