HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen wil graag een positieve bijdrage leveren aan het klimaat door inwoners de mogelijkheid te bieden om hun huis te verduurzamen. Van 7 december tot 31 juli 2022 kunnen huurders in de gemeente Heerenveen daarom gebruik maken van de Energie Kado Bon. Voor iedere woning is 70 euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.

Wethouder Jelle Zoetendal: “We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie ook als je iets minder te besteden hebt. De Energie Kado Bon helpt daarbij. Het terugdringen van het energieverbruik is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee, zeker gezien de stijgende kosten voor energie.”

Besteden van de bon
Inwoners die een woning huren ontvangen een brief van de gemeente met uitleg over de Energie Kado Bon. Met de bon kan per woning voor 70 euro producten worden aangeschaft waarmee energie kan worden bespaard zoals bijvoorbeeld ledlampen en tochtstrips. Dit kan via een webshop die speciaal voor de gemeente is ingericht. Ook kan men terecht bij een deelnemende lokale winkel.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

De Energie Kado Bon is invulling van de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). Een Rijkssubsidie voor het energiezuiniger maken van huur-en koopwoningen. Naast de bon wordt bij de gemeente ook ingezet op energiecoaches. In het voorjaar van 2022 wordt hiermee gestart. Een energiecoach komt bij de mensen thuis en kijkt samen met de bewoners hoe er energie bespaard kan worden. Zo maken we Heerenveen één voor één groener.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling staat op www.energieloketheerenveen.nl/energiekadobon.