HEERENVEEN - Het college van B&W heeft besloten over te gaan tot het kwijtschelden van de schulden die gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire bij de gemeente hebben. Hiermee loopt het college vooruit op landelijke wetgeving.

Kwijtschelding schulden
Begin 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de schulden die gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire hebben bij de verschillende overheidsinstellingen worden kwijtgescholden. Het gaat hierbij om schulden die ontstaan zijn tot en met 31 december 2020 bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, SVB, waterschappen en gemeenten. De wet die dit regelt moet per 1 januari 2022 in werking gaan, maar de VNG heeft alle gemeenten gevraagd de kwijtschelding nu al te organiseren. Hier geeft het college van Heerenveen gehoor aan. Wethouder Rinkes: "Hiermee willen wij de gedupeerden die schulden bij ons hebben openstaan zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Dit geeft rust en zo dragen we bij aan een schuldenvrije nieuwe start".

Periodiek nieuwe gegevens
Het gaat bijvoorbeeld om schulden omdat gedupeerden de gemeentelijke belastingen niet meer konden betalen, of om schulden in het sociaal domein. Hoe hoog het totaal kwijt te schelden bedrag uiteindelijk wordt is nu nog niet bekend. De gemeente ontvangt periodiek van de Belastingdienst gegevens van nieuwe gedupeerden. Alle kosten rondom de kwijtschelding van de schulden worden door het Rijk vergoed.

Gedupeerden krijgen bericht

De komende periode ontvangen alle gedupeerden met een openstaande schuld persoonlijk bericht van gemeente. Zij hoeven hier zelf niets voor de te doen.

Melden voor hulp
Gedupeerden die in de problemen zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire en hulp willen (bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en opvoeding van kinderen) kunnen contact opnemen met Faroek Ghazi, meitinker van de gemeente Heerenveen: (0513) 61 75 30, f.ghazi@heerenveen.nl.