HEERENVEEN - De colleges van de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren onderzoeken gezamenlijk of het mogelijk is om op de locatie Heerenveen-west een permanent azc te realiseren. Het COA heeft beide gemeenten gevraagd te zoeken naar een locatie voor een azc. Het college van B&W van De Fryske Marren vraagt het college van de gemeente Heerenveen of het open staat voor een gezamenlijke verkenning van de locatie Heerenveen-west.


Het college van de gemeente Heerenveen heeft hier positief op geantwoord. De locatie Heerenveen-west biedt ruimte aan een azc met minimaal 450 opvangplekken en maximaal 600. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “Beide gemeenten zitten met hetzelfde vraagstuk: hoe vinden we een geschikte locatie om asielzoekers op te kunnen vangen? Het is daarom mooi dat we hierin samen kunnen optrekken.’’

Proces Heerenveen
Op 18 april heeft de gemeenteraad van Heerenveen voorlopig ingestemd met de komst van een azc en opdracht gegeven een locatie-analyse uit te voeren. Na een rondgang in de gemeente zijn acht locaties in beeld gebracht, waarvan drie het meest geschikt lijken. De locatie Heerenveen-west ligt op grondgebied van gemeente De Fryske Marren. Daarom is deze locatie eerder niet meegenomen in de locatie-analyse. Heerenveen-west ligt aan de overkant van de Engelenvaart en ter hoogte van wijk de Greiden. Doordat er een extra locatie wordt toegevoegd aan de lijst van mogelijk geschikte locaties schuift het gehele proces voor de gemeente Heerenveen op in tijd.

Inloopbijeenkomst aanwonenden 7 september
Inwoners uit de directe omgeving van de voorgestelde locatie kunnen bij een inloopbijeenkomst vertellen wat ze vinden van de locatie Heerenveen-west. Dat kan bij een inloopbijeenkomst op donderdag 7 september die de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren gezamenlijk organiseren in Thialf. In de aanliggende wijk krijgen inwoners huis-aan-huis een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst.

Meerdere locaties in beeld
In de gemeente Heerenveen was op 7 juni een inloopbijeenkomst, waarbij inwoners meedachten over de locaties Heerenveen Noord, Noordplot en it Feanplantsoen. Ook konden zij zelf met suggesties komen voor een locatie. Bij deze suggesties werd ook de locatie Heerenveen-west genoemd. Andere voorstellen waren de locatie P8 en ook de oude ijsbaan locatie bij Heerenveen-Zuid. Beide locaties zijn minder geschikt. De P8- locatie is nodig als overlooplocatie voor parkeren en de oude ijsbaan-locatie heeft een sportbestemming. Andere voorstellen voor locaties vielen af omdat ze te klein zijn of teveel geld kosten.

Definitieve besluitvorming
Met het toevoegen van Heerenveen-west aan de lijst met mogelijke geschikte locaties, schuift het besluitvormingsproces in Heerenveen een maand op, naar oktober. Dit betekent dat er begin oktober nog een inspraakmoment met de gemeenteraad van Heerenveen wordt georganiseerd. Later in oktober besluit de gemeenteraad van Heerenveen dan over het azc.