HEERENVEEN - Op 17 januari 2018 heeft wethouder Jelle Zoetendal het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’ in ontvangst mogen nemen van Loek Punt, voorzitter van Alzheimer Friesland.

De gemeente Heerenveen heeft in de afgelopen jaren veel voorlichting gegeven over dementie, samen met Alzheimer Friesland en zorg- en welzijnspartners. Een aantal bedrijven en het baliepersoneel van de gemeente zelf, maar ook groepen inwoners in wijken en dorpen, zijn getraind in hoe zij goed kunnen omgaan met mensen met dementie.

Wanneer dementievriendelijk

Begrip hebben voor de patiënten maar ook open staan voor het blijven meedoen in de samenleving, is erg belangrijk voor hen, maar ook voor hun naasten. Dat kan door voorlichting aan alle inwoners van de gemeente, maar ook door het trainen van bijvoorbeeld winkelpersoneel.
Het aantal inwoners met dementie neemt toe; van 1000 in 2015 tot verwacht 1700 in 2030. In Heerenveen zijn bovengemiddeld veel mensen met dementie in vergelijking met de rest van Friesland; dat komt door de grote aanwezigheid van verzorgingstehuizen.

Hoe meedoen?

Jelle Zoetendal: “We willen dat mensen met dementie kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Daarvoor is goede ondersteuning en voorlichting nodig. Die bieden we in Heerenveen.”
In de afgelopen maanden interviewden studenten van de NHL Hogeschool in Heerenveen inwoners over het onderwerp dementie. De uitkomsten zijn gebundeld in een mooi boekje dat de impact schetst van dementie. Het is een van de pakkende voorbeelden van de bewustwording van dit onderwerp.