HEERENVEEN - Op 11 juli heeft de Waarderingskamer* haar jaarlijkse inspectie uitgevoerd bij de gemeente Heerenveen. Op basis van deze inspectie komt de Waarderingskamer tot het oordeel dat de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken in de gemeente Heerenveen goed verloopt. De gemeente Heerenveen behoudt daarmee de hoogst mogelijke waardering van 5 sterren.


Wethouder Hans Broekhuizen “We leveren al jaren op rij goede kwaliteit bij het vaststellen van onze WOZ-taxaties, ik ben blij dat we dit ook dit jaar vast weten te houden.”

*Waarderingskamer
De Waarderingskamer wil graag dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van taxaties van hun onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan. Zij controleert daarom of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Als toezichthouder voert de Waarderingskamer verschillende soorten onderzoeken uit bij gemeenten. Jaarlijks krijgen gemeenten te maken met één of meer van deze onderzoeken.

Beoordeling
Dit jaar is bij de gemeente Heerenveen onderzocht of de werkprocessen om tot juiste WOZ-waardes te komen goed op orde is. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een beoordelingsrapport. Op basis van dit rapport en overige beschikbare informatie bepaalt de Waarderingskamer haar oordeel. Het rapport is, evenals overige onderzoeken, te lezen op de website van de Waarderingskamer: https://www.waarderingskamer.nl/alle-beoordelingen/onderzoeken/heerenveen/