HEERENVEEN - Het Rijk heeft € 500.000 euro subsidie toegekend aan de Gemeente Heerenveen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Huiseigenaren in de gemeente kunnen met deze financiële impuls energiebesparende maatregelen treffen. De RRE-bijdrage is een welkome aanvulling op het duurzaamheidsprogramma dat de gemeente heeft opgesteld.

Besparen op energiegebruik

De subsidie is bestemd voor de 13.000 particuliere woningen in de gemeente. Het stimuleert woningbezitters om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Wethouder Jelle Zoetendal: "Er ligt een grote opgave voor ons om het energiegebruik terug te dringen. Met deze bijdrage kunnen we projecten starten die huiseigenaren in onze gemeente helpen dit te realiseren. Deze subsidie is een stap in de richting naar verduurzaming."

Inrichting en uitvoeren maatregelen

De regeling komt voort uit het Klimaatakkoord van Parijs. De gemeente is vrij in de inrichting en uitvoering van projecten, zolang het maar bijdraagt aan het verminderen van CO2. Begin 2020 wordt gestart met de uitwerking en de verdere invulling van de het te besteden bedrag. Met als doel dat alle huiseigenaren kunnen profiteren van de bijdrage. Uiterlijk 31 december 2020 moeten de maatregelen uitgevoerd zijn.

Samen optrekken

Alle gemeenten in de regio hebben deze subsidie van het Rijk gekregen. Daarom zoekt de gemeente in de uitvoering van de plannen de verbinding met omliggende gemeenten. Door slimme combinaties op te zetten in de regio wordt de bijdrage efficiënt en effectief ingezet. Alle maatregelen dragen bij aan energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot.