HEERENVEEN - Door de Corona-maatregelen van het kabinet kan er van een reguliere stille tocht en herdenkingsbijeenkomst op 4 mei geen sprake zijn. Daarom doen we het dit jaar anders.


Invulling dodenherdenking 2020

Door de kabinetsmaatregelen is het dit jaar niet de bedoeling dat publiek zich op 4 mei verzamelt voor de dodenherdenking. Landelijk, en dus ook in Heerenveen, is de oproep om op 4 mei thuis te herdenken.

Dat kan de landelijke herdenking zijn die op de publieke omroep is te volgen. Ook Omrop Fryslân zendt een herdenkingsmoment uit. Daar zal de commissaris van de Koning, de heer Brok, een herdenkingsrede uitspreken.

Heerenveens programma
Wel is het zo dat, op enig moment van de dag, burgemeester Van der Zwan een krans gaat leggen bij het monument in Heerenveen aan de Van Maasdijkstraat.

Inwoners van Heerenveen kunnen dus thuis herdenken. Hoe dan?
• Door de hele dag de vlag halfstok te hangen.
• Door ná de twee minuten stilte om 20.02 uur, liefst buiten op eigen erf of balkon, het eerste couplet van het Wilhelmus mee te zingen.