HEERENVEEN - Het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van 38 woningen voor het nieuwbouw project "it wetterryk" wonen is bezig.

In de wijk de Greiden wordt op een gedeelte van de grond van het Heerenhage de woningen gebouwd.

De eerste contouren van de grondwerkzaamheden is zichtbaar geworden. De bouwwegen en de riolering voor als eerste aangelegd