HEERENVEEN - Op dinsdag 3 maart heeft er groenonderhoud plaatsgevonden bij de Le Roy tuin in Heerenveen-midden. De gemeente Heerenveen is eigenaar van het terrein en de stichting TIJD verzorgt het beheer van de tuin, conform de uitgangspunten van de filosofie van Le Roy en conform de intentieverklaring uit 2005.

Niet op tijd geïnformeerd
Er was sprake van overhangende takken en dode bomen. Deze situatie is een half jaar geleden met de bouwmeester van de stichting besproken, ter voorbereiding op de snoeiwerkzaamheden door de gemeente Heerenveen.

De gemeente heeft in aanloop naar deze onderhoudswerkzaamheden de stichting TIJD niet geïnformeerd dat de werkzaamheden deze week van start zouden gaan. Dat hadden we wel moeten doen zodat gemeente en stichting gezamenlijk konden besluiten welke werkzaamheden opgepakt zouden worden. Met name de vrijwilligers van de stichting waren door de werkzaamheden verrast.Ondertussen zijn we gestopt met het onderhoud. We gaan eerst met het bestuur van de stichting in gesprek voordat we de nog aanwezige dode bomen en overhangende takken verwijderen.

Bestuur stopt niet met de Le Roy tuin
De afgelopen dagen is er nauw overleg geweest met het stichtingsbestuur. Het bestuur geeft aan niet te willen stoppen met de Le Roy tuin. Binnenkort gaan gemeente en bestuur om tafel om verdere afspraken te maken over de wijze waarop we de Le Roy tuin in de toekomst willen onderhouden.