HEERENVEEN - Inwoners en bedrijven in de gemeente Heerenveen kunnen net als in 2021 ook in 2022 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer.

Het vergroenen van tuinen of daken. De regenpijp afkoppelen van het riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Huiseigenaren, huurders en bedrijven in de gemeente Heerenveen kunnen hier in 2022 de subsidie 'Groener (be)loont' voor gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf. "Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een leefomgeving die beter bestand is tegen steeds vaker voorkomende langdurige droge én extreem natte weersomstandigheden", legt wethouder Hedwich Rinkes uit. "In 2021 is door veel inwoners gebruik gemaakt van de subsidieregeling en is aan subsidies een bijdrage van bijna € 60.000,- toegekend. Voor 2022 hebben we dan ook € 100.000,- beschikbaar gesteld. Kortom voldoende gelegenheid om het mooie resultaat van 2021 te overtreffen!"

Minder overlast
Extra groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast of waterschade er ontstaat. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. Ook neemt 'groen' goed water op en zorgt het voor verkoeling in hete zomers. "Naast deze effecten, trekt meer groen ook nog eens meer insecten en vogels aan. En dat is weer goed voor de biodiversiteit", vervolgt Hedwich Rinkes.

Zes subsidiemaatregelen voor bedrijven en particulieren bestaande bouw

De 'Groener (be)loont' subsidie geldt voor zes maatregelen:

1. Aanleg groen dak

2. Aanleg groene wand met infiltratiesysteem

3. Aanleg regenwatergebruik-installatie

4. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding

5. Afkoppelen regenpijp van het riool

6. Aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule

Er is in totaal € 100.000,- euro beschikbaar: € 70.000,- voor de eerste drie maatregelen. Deze gelden voor particulieren en bedrijven en moeten vooraf aangevraagd worden. De overige € 30.000,- is bestemd voor de laatste drie. Deze maatregelen zijn voor particulieren en kunnen achteraf aangevraagd worden.

Het gaat om verbeteringen van de bestaande situatie, nieuwbouwprojecten worden niet gesubsidieerd. De regeling is te vinden op de website: www.eenvooreengroener.nl/groenerbeloont.

Samenwerken aan de wateropgaven
In 2020 is het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en Biodiversiteit (2020-2022) vastgesteld. Op 14 december 2020 heeft de raad het Watertakenplan Heerenveen 2021-2024 vastgesteld. In dit nieuwe Watertakenplan ligt naast de reguliere taken op het gebied van beheer, onderhoud en vervanging van riolering de nadruk op de klimaatverandering.

De groene subsidies komen voort uit beide programma's en plannen. Zo wordt de gemeente één voor één groener.