JUBBEGA - Het college van B en W van de gemeente Heerenveen heeft groen licht gegeven voor de bouw van woningen op de voormalige schoollocatie aan de Schoolweg in Jubbega. Hier komen tien sociale huurappartementen, twee vrijstaande woningen en een twee-onder-een kapwoning. Wethouder Jaap van Veen geeft aan dat het plan aansluit bij de woonbehoeften van de betrokken inwoners: "


Een van de lang gekoesterde wensen is de bouw van appartementen, zodat met name ouderen die kleiner willen wonen, in het dorp kunnen blijven. Daarnaast biedt het plan ruimte voor de bouw van particuliere vrijstaande woningen en voor de projectmatige ontwikkeling van twee-onder-een-kapwoningen. Op deze manier kunnen we inwoners met verschillende woonwensen helpen aan een woning."

Plan aangepast met appartementen

Sinds 2012 heeft de gemeente deze locatie bestemd voor woningbouw. In de jaren die volgden bleek er weinig animo voor de bouwkavels en is met de dorpsbewoners onderzocht hoe het woningaanbod beter kan aansluiten bij de woonwensen. Het resultaat was een aangepast stedenbouwkundig plan, waarin ook plaats is voor appartementen.

Woningbouw begin 2024 van start

De verwachting is dat begin 2024 gestart kan worden met de bouw van zowel de woningen als de appartementen. De kavels voor de vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen gaan nu al in de verkoop. Over de bouw van de appartementen moet de raad nog een definitief besluit nemen.

Woonvisie voor voldoende passende woningen in Heerenveen

Dit project maakt deel uit van een grotere opgave om meer woningen te realiseren in de gemeente Heerenveen, waar de vraag naar woningen groot is. Meer informatie over de woonvisie van de gemeente Heerenveen is te vinden op www.heerenveen.nl/woonvisie.