HEERENVEEN - Gescheiden inzameling en verwerking van gft en groenafval is goed voor het milieu. Door het afval om te zetten in compost komt er minder kooldioxide (CO2) in de lucht. Dit helpt bij de strijd tegen de klimaatverandering. Bovendien is compost een natuurlijke meststof voor uw tuin.

Jaarlijks zamelen we in Fryslân 75.000.000 kg gft-afval in. Helaas bestaat het restafval in de huisvuilcontainers nog steeds voor meer dan 30% uit gft-afval. Dat is zonde, want ook hiervan hadden we prima compost kunnen maken. Bovendien moet restafval tegen hogere kosten worden verbrand dan gft-afval. Afvalscheiding is en blijft dus een goede zaak.

Op de Landelijke Compostdag op zaterdag 17 maart 2018 kunt u van 10.00 tot 16.00 uur gratis compost ophalen bij de milieustraat, De Ynfeart 10 in Heerenveen. Per voertuig mogen maximaal twee kruiwagens worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: op is op.