HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen, sc Heerenveen en VV Heerenveen slaan de handen ineen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor vernieuwing van sportcomplex Skoatterwâld. Afgelopen dinsdag stemde het college van B & W in met de gezamenlijke intentieovereenkomst, om te komen tot een gedeeld toekomstbeeld voor het sportcomplex. Onderdeel van het toekomstbeeld vormt een renovatie of een herontwikkeling van het huidige sportcomplex.

Samenbrengen van verschillende wensen en ambities
In diverse gesprekken is naar voren gekomen dat het huidige sportcomplex niet toereikend is voor de ambities van zowel sc Heerenveen als VV Heerenveen. Hiervoor is vernieuwing, modernisering en/of uitbreiding gewenst. Cees Roozemond, algemeen directeur sc Heerenveen: “De overeenkomst is bedoeld om uitgangspunten vast te leggen en verder uit te werken en geeft ons ruimte om wensen van beide clubs vertaald te zien.” Het startsein valt samen met het 100-jarig bestaan van beide clubs. “Het is een mooi cadeau, zeker nu we het niet groots kunnen vieren door de coronacrisis.“ aldus Bernier Hoekstra, voorzitter VV Heerenveen.

Gedeeld toekomstbeeld over sportcomplex
Met het ondertekenen van de intentieverklaring geven de drie partijen aan de wensen en ambities te willen uitwerken in een gezamenlijk toekomstbeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de stedenbouwkundige invulling van het Skoatterwâld en Hotel van der Valk. Dit kan leiden tot verschillende scenario’s, waar renovatie of herontwikkeling van het huidige sportcomplex tot de mogelijkheid behoren. Wethouder Jelle Zoetendal: “De clubs zijn al 100 jaar verbonden aan Heerenveen en leveren een grote bijdrage aan Heerenveen als stad van sport. Een toekomstbesteding sportcomplex is daar een belangrijk onderdeel van.” Het officiële tekenmoment vindt plaats in augustus.

Sportcomplex Skoatterwâld
Het sportcomplex is sinds 1 augustus 1996 in gebruik en telt tien trainings- en wedstrijdvelden. Het hoofdveld heeft een overdekte tribune met 500 zitplaatsen en een grote staantribune. Het sportcomplex wordt gebruikt door amateur- en profvoetballers van VV Heerenveen en sc Heerenveen (behalve de selectie).