HEERENVEEN - Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad voor de sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige plek. Crackstate, het historische gedeelte, blijft ook in het nieuw te bouwen gemeentehuis onderdeel van het gemeentehuis. Dit scenario krijgt de voorkeur van het college nadat drie mogelijke scenario's voor nieuwe, duurzame huisvesting zijn onderzocht. Niets doen is op de lange termijn de duurste oplossing. Daarom moet er nu een beslissing genomen worden.

Keuze maken noodzakelijk


Eén van de redenen voor de nieuwe huisvesting is dat de jaarlijkse onderhouds- en energiekosten van het huidige gemeentehuis hoog zijn. Dit komt doordat het gebouw verouderd is en niet voldoet aan de duurzaamheidsvoorschriften. Alleen al de kosten om het gemeentehuis te moderniseren en energiezuiniger te maken zijn geschat op € 6 miljoen. Maar na deze aanpassingen is het huidige gemeentehuis nog niet klaar voor de toekomst, waardoor er op termijn extra investeringen nodig zijn en de jaarlijkse kosten hoog blijven. Daar komt bij dat het gemeentehuis te wensen overlaat als het gaat om goede toegankelijkheid voor inwoners en ondernemers. Ook de werkomstandigheden voor medewerkers zijn onvoldoende. Nieuwe huisvesting is om deze redenen onontkoombaar. "Het is als flink investeren in een oude auto, die over enkele jaren vervangen moet worden door een nieuwe elektrische auto", licht wethouder Gerrie Rozema toe. "Het is echt noodzakelijk om nu actie te ondernemen. Zowel voor de werkomstandigheden, de maandelijkse kosten als de duurzaamheid van het gebouw."

Energieneutraal gemeentehuis

Een kleiner, energieneutraal en gasloos gemeentehuis biedt de oplossing. Dit vraagt in eerste instantie om een hoge investering, maar die verdient zich op de langere termijn deels terug door lagere jaarlijkse kosten. Met een duurzaam gemeentehuis brengt de gemeente bovendien haar eigen duurzaamheidsambities in de praktijk. Een duurzaam kantoorgebouw kan als voorbeeld dienen voor de omgeving. Een nieuw gemeentehuis biedt ook de kans om de toegankelijkheid voor bezoekers en de werkomstandigheden voor werknemers te verbeteren.

Onderzoek naar drie scenario's

De afgelopen periode onderzocht de gemeente drie scenario's. Huisvesting bij het Abe Lenstra stadion bleek het minst wenselijk, omdat dit de hoogste jaarlijkse kosten en de meeste risico's met zich meebrengt. Ook is de sloop en nieuwbouw van het volledige gemeentehuis onderzocht, waarbij Crackstate geen deel meer uitmaakt van het gemeentehuis. Dit bleek op de langere termijn de goedkoopste optie te zijn. Toch adviseert de gemeente de raad om te kiezen voor behoud van Crackstate als onderdeel van het gemeentehuis. Uit gesprekken met inwoners en ondernemers tijdens het onderzoek komt naar voren dat het monumentale pand een gewaardeerd onderdeel is van de historie en het centrum van Heerenveen.

Beslissing eind december

In december 2021 vroeg de gemeenteraad om een aantal huisvestingsscenario's verder uit te zoeken. Uit dit onderzoek volgt het voorstel dat het college nu aan de raad doet: de keuze voor het scenario renovatie/nieuwbouw van het huidige gemeentehuis met behoud van Crackstate als onderdeel van het gemeentehuis. Eind december neemt de gemeenteraad een beslissing over de scenario's. Als de raad instemt met het voorstel van het college, gaat een architect in 2023 samen met de gemeente aan de slag met het ontwerp.