HEERENVEEN - Inwoners van de gemeente Heerenveen met een bijstandsuitkering krijgen vanaf 21 mei een vragenlijst toegestuurd waarop ze kunnen aangeven hoe ze het contact met de gemeente ervaren. Na signalen over negatieve ervaringen besloot de gemeenteraad van Heerenveen begin dit jaar om onderzoek te doen naar de prestaties van de gemeente. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door de Rekenkamercommissie en I&O Research.

Vragenlijst naar ervaringen
Met het invullen van de vragenlijst (op papier of digitaal) kunnen inwoners laten weten wat zij vinden van het contact met de gemeente over de bijstandsuitkering. De vragen gaan over het contact met de medewerkers, de informatie die verstuurd en meegegeven is en of je als inwoner voldoende geholpen bent door de gemeente. Onder de deelnemers aan deze vragenlijst worden 20 VVV-bonnen van € 20,- verloot.

Hulp bij invullen
Hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Steunpunt de Barones, Humanitas en Stichting Houvast staan klaar om iedereen te helpen bij het invullen van de vragenlijst. Telefonisch kan een afspraak worden gemaakt met een van deze instanties.

Persoonlijk gesprek
Leden van de Rekenkamercommissie bellen een aantal deelnemers voor een persoonlijk gesprek over zijn of haar ervaring met de gemeente. Op de vragenlijst kunnen deelnemers aangeven of ze gebeld willen worden.

Verwerking gegevens
De antwoorden uit de vragenlijsten en de persoonlijke gesprekken staan straks zonder naam in het onderzoeksrapport. Deelnemen aan het onderzoek heeft geen gevolgen voor de bijstandsuitkering die inwoners ontvangen.

Meer inzicht in uitvoering Participatiewet
De gemeente start binnenkort ook met een tweede onderzoek. Hierin onderzoekt de gemeente of de terugvorderingen en boetes die inwoners met een bijstandsuitkering sinds 2016 hebben gekregen terecht zijn geweest. De resultaten van beide onderzoeken moeten meer inzicht geven in de uitvoering van het beleid van de Participatiewet.