HEERENVEEN - In de maand april stelt de gemeenteraad de Strategische Agenda voor Heerenveen vast. Maar wat is dat eigenlijk een Strategische agenda?

Burgemeester Tjeerd van der Zwan legt het graag uit: “Voor inwoners, maar ook voor ons als gemeente, is het vaak het ‘hier en nu’ waar we naar kijken. Bijvoorbeeld of er geld beschikbaar is voor een opknapbeurt van een weggedeelte of de uitbreiding van een gebouw. Het is moelijker om over langere tijd vóóruit te kijken. Toch moeten we dat wel doen om de gemeente leefbaar te houden. Een strategische agenda is dus eigenlijk ‘omdenken’. Hoe willen we, met elkaar, dat Heerenveen er in de toekomst uitziet, als wij allang niet meer als raad en college aan het roer zitten? Hoe houd je de gemeente aantrekkelijk, voor jong en oud? Hoe werk je daar dan naar toe? En wat kost dat?”

Waarom wil de gemeenteraad een Strategisch Agenda?
“We moeten als gemeente altijd blijven wegen wat een besluit betekent voor iedereen en voor de langere termijn, en dus niet alleen voor die ene inwoner of groep nu. Het is ‘en-en’. En er zijn projecten die niet binnen een jaar af zijn, maar ook niet binnen vier jaar. We moeten dus een strategie bepalen: wat denken we dat nodig is voor de toekomst en hoe komen we daar uit? Welke stappen moeten we dan zetten?”

Een praktijkvoorbeeld
“Stel dat we besluiten om gebouwen voor voortgezet onderwijs te sluiten, dan gaan de jongeren buiten Heerenveen naar school. Uitgaan doen ze met vrienden van school, dus ook minder in de eigen woonplaats. Ze reizen verder naar school en hebben geen tijd meer voor sporten in onze gemeente. Winkelen? Dat doe je met vriendinnen in tussenuren. Gevolg: Heerenveen verliest de binding met en voor de jongeren. Horeca en sportverenigingen zien de terugloop en verliezen bestaansrecht. Voor de jongere kinderen en hun ouders wordt Heerenveen dan ook minder levendig. En zo verlies je door een besluit voor de korte termijn, op de lange termijn heel veel meer.”

Wat staat er in de Strategische Agenda?
“De Strategische agenda beschrijft wat we willen bereiken over 10 - 20 jaar. Een deel daarvan is voor elke gemeente gelijk. Zo hebben we de wettelijke plicht om de regels en taken die het Rijk bij ons neerlegt, uit te voeren. We zorgen ervoor dat de inwoners niet kopje-onder gaan. We regelen dat er genoeg zorginstellingen, winkels, scholen en overige voorzieningen zijn en dat alles heel en veilig blijft.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarvoor we zelf onze ambities mogen bepalen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. En er zijn een aantal onderwerpen extra belangrijk voor de gemeente Heerenveen zoals economie en zorg en welzijn.

Naast ambities (dat wat we willen en moeten bereiken) staan er ook afwegingskaders in de Strategische Agenda, die helpen bij het afwegen van de ambities: Wat is voor Heerenveen het allerbelangrijkste? Deze kaders zijn politieke keuzes, daarover gaan de raadsleden met elkaar in debat nadat de Strategische Agenda is vastgesteld.

Vervolg
Bij de afwegingen en politieke keuzes speelt geld een hele belangrijke rol. Is er voldoende geld om nu en in de komende jaren dat wat nodig is plus onze ambities te betalen? Dat wordt binnenkort duidelijk als de gemeenteraad de Perspectiefnota gaat behandelen. Hierin stelt de gemeenteraad vast wat de gemeente het volgende jaar wil uitgeven.

Als je meer wilt lezen en weten bekijk de strategische agenda dan op de website