HEERENVEEN - De gemeenteraad van Heerenveen stemt in met de plannen voor de sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis, met behoud van het monumentale Crackstate als kantoorruimte en trouwlocatie. Dat is de conclusie na de raadsvergadering van 19 december. De raad vindt het belangrijk dat de gemeente in de planvorming kijkt naar gemengd gebruik van het pand, bijvoorbeeld woningbouw. Daarnaast wil ze graag dat de gemeente nadenkt over hoe zij inwoners en ondernemers bij de plannen gaat betrekken.

Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen als het gaat om arbeidsomstandigheden, klimaatbeheersing, ruimte, akoestiek, duurzaamheid en hybride werken. Daarom is het noodzakelijk om nu een keuze te maken. Het nieuwe gemeentehuis wordt kleiner, energieneutraal en gasloos. De sloop en nieuwbouw vraagt om een investering van 33,3 miljoen waar de raad nu budget voor beschikbaar heeft gemaakt. Door deze investering verlaagt de gemeente de jaarlijkse kosten aan onder andere onderhoud en nutsvoorzieningen. Met een duurzaam gemeentehuis brengt de gemeente bovendien haar eigen duurzaamheidsambities in de praktijk. Een duurzaam kantoorgebouw kan als voorbeeld dienen voor de omgeving. Daarnaast verbetert een nieuw gemeentehuis de toegankelijkheid voor bezoekers en de werkomstandigheden van werknemers.

Onderzoek naar drie scenario’s

De afgelopen periode onderzocht de gemeente drie scenario’s. Huisvesting bij het Abe Lenstra stadion bleek het minst wenselijk, omdat dit de hoogste jaarlijkse kosten en de meeste risico’s met zich meebrengt. Ook is de sloop en nieuwbouw van het volledige gemeentehuis onderzocht, waarbij Crackstate geen deel meer uitmaakt van het gemeentehuis. Dit bleek op de langere termijn de goedkoopste optie te zijn. Toch adviseert de gemeente de raad om te kiezen voor behoud van Crackstate als onderdeel van het gemeentehuis. Uit gesprekken met inwoners en ondernemers tijdens het onderzoek komt naar voren dat het monumentale pand een gewaardeerd onderdeel is van de historie en het centrum van Heerenveen.

Planning

De gemeente is al langer bezig met de huisvesting. In november 2021 deed de raad het college een verzoek om drie scenario’s verder te onderzoeken. Daar kwam sloop en nieuwbouw van het huidige gemeentehuis, met behoud van het monumentale Crackstate als kantoorpand er als beste uit. In 2023 gaat er een architect aan de slag met de uitwerking van het verdere plan. Naar verwachting wordt er vanaf 2025 gesloopt en gebouwd. De gemeente gaat op zoek naar tijdelijke huisvesting voor de periode van de sloop en nieuwbouw.