HEERENVEEN - Volgend jaar kan de gemeente door hogere kosten en lagere inkomsten minder geld uitgeven dan dit jaar. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Om het geld goed en eerlijk te verdelen, wil de gemeenteraad de samenleving betrekken bij deze keuzes.


Als duidelijk is waarop we als gemeente kunnen bezuinigen en hoe we kunnen zorgen voor meer inkomsten, gaat de gemeenteraad aan inwoners vragen om mee te denken over de verdeling van het geld.

Het tekort komt door een forse stijging van de kosten voor Jeugdzorg, huishoudelijke hulp en de verwachting dat de gemeente voortaan minder geld van het Rijk krijgt. Nu al in gesprek met een raadslid of fractie? Alle contact gegevens van de raadsleden en hun fracties staan op de website: www.heerenveen.nl/gemeenteraad