HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders legt twee plannen voor aan de gemeenteraad die onderdeel zijn van de herontwikkeling van het centrum van Heerenveen. Het gaat om de realisatie van een ondergrondse, tweelaagse parkeergarage met 350 parkeerplaatsen en het ondertekenen van een overeenkomst met de ontwikkelaar voor de herontwikkeling van het ABC-complex. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind april over de voorstellen.

Wethouder Sybrig Sytsma benadrukt het belang van de bouw van de parkeergarage voor het centrum van Heerenveen. “De realisatie van de parkeergarage gaat over veel meer dan alleen het voorzien in meer parkeerplaatsen. Het is de basis voor alle ontwikkelingen die bedacht zijn voor de vernieuwing van het centrum. Met de komst van de garage kunnen de pleinen in het centrum groener worden gemaakt. Hiermee wordt het centrum aantrekkelijker, stimuleren we de biodiversiteit en reduceren we hittestress. Met een parkeergarage onder het Burgemeester Kuperusplein kan de supermarkt verhuizen en ontstaat ruimte voor de herontwikkeling van het ABC-complex. Dit maakt vervolgens de weg vrij voor een cultuurkwartier met een nieuwe bibliotheek, betaalbare woningen én een levendig en beter bereikbaar centrum.”

Ambities voor het centrum
Beide plannen voor vernieuwing van het centrum zijn onderdeel van ‘Heerenveen ook ’n Gouden Plak’, de visie voor het centrum van Heerenveen. Deze is samen met inwoners en ondernemers tijdens G1000 en G20 bijeenkomsten gemaakt. Vanuit het Rijk heeft de gemeente een grote subsidie ontvangen om de centrumontwikkeling mogelijk te maken. “Een geweldige kans om het centrum deze impuls te geven” meent wethouder Sytsma. Wanneer de parkeergarage niet wordt gebouwd, zal ook de subsidie teruggaan naar het Rijk en kunnen ook de andere plannen, waaronder de herontwikkeling van het ABC-complex niet uitgevoerd worden. Wethouder Sytsma: “Zonder deze parkeergarage is onze visie op een levendiger, groener en gastvrijer Heerenveen niet haalbaar.”

Financiële uitdagingen
Op verzoek van de raad is het plan voor de aanleg van de parkeergarage aangevuld met een nadere onderbouwing en zijn enkele aangedragen alternatieven onderzocht. Hoewel de kosten voor de bouw van de parkeergarage hoger uitvallen, is het college van mening dat een kleinere garage of een andere locatie, ondanks de financiële voordelen, vanwege verschillende beperkingen onwenselijk is. Uiteindelijk beschouwt het college een ondergrondse parkeergarage met 350 parkeerplaatsen als beste en meest toekomstbestendige optie, ondanks de aanzienlijke investering. “Het is een moeilijk besluit onder lastige omstandigheden, maar wel een toekomstbestendig besluit” aldus wethouder Sybrig Sytsma.