HEERENVEEN - Burgemeester Tjeerd van der Zwan reikt op woensdagmiddag 6 juni 2018 tijdens de afscheidsreceptie van de wethouders Coby van der Laan en Siebren Siebenga in de Overtuin te Oranjewoud de gemeentelijke erepenning uit.

Bij collegebesluit van 5 juni 2018 kent het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen de gemeentelijke erepenning toe aan Coby van der Laan en Siebren Siebenga.
Geboortedatum Coby van der Laan: 19 mei 1953
Geboortedatum Siebren Siebenga: 10 maart 1951

Aanvullende informatie Coby van der Laan

. sinds 1998 actief voor de PvdA bij de gemeente Heerenveen. Van 2002 tot 2006 als raadslid en vanaf 2006 tot 2018 als wethouder
· vice-voorzitter van het bestuur Dorpsfeest Oranjewoud (1990 t/m 1996)
· lid van de gemeentelijke Sportraad Ezinge (1982 t/m 1984)
· lid van de provinciale adviescommissie stimulering sportdeelname van de provinciale Groninger Sportraad (1981 t/m 1984)
· lid van de Landelijke Werkgroep Bewegingsonderwijs (1975 t/m 1980)
· Stichting G Fryslân (1996 t/m 2002)
· Talant (1990-1996)
· vanaf 2003 is zij actief bij de Vrouwenkamer. De Vrouwenkamer Heerenveen is een netwerk voor vrouwen met ambitie. Coby van der Laan organiseert en leidt regelmatig thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen. Inmiddels hebben ruim 800 vrouwen uit Heerenveen en omgeving zich ingeschreven bij dit netwerk.

Aanvullende informatie Siebren Siebenga:

· sinds 1994 actief voor de VVD bij de gemeente Heerenveen. Van 1994 tot 2010 als raadslid en vanaf 2010 tot 2018 als wethouder.
· Bestuurlid plaatselijk belang Aengwirden (1981-1994)
· Oprichter/secretaris van de Nederlandse Vereniging Ganzenvangers (1982 - ?)
· Voorzitter van de werkgroep Streekboer Aengwirden (2000-2003)
· Lid van de Waddenadviesraad (1990-2003
· Bestuurslid van de Julia Jan Wouterstichting (2016 – heden)
· Voorzitter van de provincie afdeling Friesland Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (2018 – heden)

De laatste vijftien jaar heeft de heer Siebenga – als auteur en mede-auteur - vier boeken geschreven over de historie van de streek waar hij woont en over de geschiedenis van (onderdelen) van de jacht in Nederland.