HEERENVEEN -Burgemeester Tjeerd van der Zwan reikt op vrijdagmorgen 8 februari om 11.30 uur een gemeentelijke erepenning uit aan de heer Piet Nammensma. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst van de directie en de Raad van Commissarissen van Thialf.

Ruim 12 jaar was/heeft de heer Nammensma:

-de bestuurlijke- en financiële drijvende kracht in de voorbereidende fase tussen aandeelhouders Thialf, de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân.
-de verbinder tussen aandeelhouders Thialf, de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân.
-heeft in de opstartfase van de bouw een cruciale rol gespeeld door continuïteit in de Raad van Commissarissen te realiseren.
-de basis gelegd voor een gezonde start van Thialf, door de commerciële en financiële kaders goed te bewaken.
-vooral de toegankelijke en menselijke bestuurder voor het personeel, de sporters, de bonden en de aandeelhouders.

Bij collegebesluit van 22 januari 2019 kent het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen de gemeentelijke erepenning toe aan Piet Nammensma, geboren op 9 december 1945 (73 jaar).