HEERENVEEN - Gemeente Heerenveen is bezig met een verbeterplan voor Recreatiegebied De Heide. Hierbij worden verschillende zaken aangepakt, zoals sport- en spelmogelijkheden, bankjes en picknicktafels, aanlegpaaltjes Engelenvaart en goede paden voor fietsers, wandelaars en ruiters. Gebruikers van het gebied mogen een voorkeur uitspreken over de sfeer van de ontwikkelingen. Moet de nadruk op de natuur, ontmoeten of juist sport en spel liggen?

Wethouder Hedwich Rinkes: “Recreatiegebied De Heide is zeer populair bij onze inwoners, zeker de afgelopen jaren. De huidige voorzieningen laten echter wel het een en ander te wensen over. Om een goede verbetering te kunnen doen, werken we aan een langetermijnvisie. De mening van de gebruikers van het gebied vinden we daarbij erg belangrijk, daarom hopen we dat veel mensen hun voorkeur aan willen geven, zodat we een goed beeld krijgen welk concept het meeste aanspreekt.”

Drie beleefconcepten

In 2020 is de gemeente begonnen met een langetermijnvisie voor De Heide. Hiervoor is onder meer onderzoek gedaan door studenten van NHL Stenden. Ook hebben omwonenden en gebruikers input kunnen leveren. Hier zijn drie beleefconcepten uit voortgekomen; Lazy Nature, Family en Sport en spel.

Stem uitbrengen

Via www.heerenveen.nl/deheideonderdeloep kunnen omwonenden en gebruikers tot en met 31 oktober as. hun voorkeur aangeven. Daar kunt u ook meer informatie vinden over de 3 beleefconcepten.

Regio Deal Zuidoost Friesland

De verbetering van De Heide wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk en is bedoeld om de regio een stevige impuls te geven. Voor de verbetering van recreatiegebied de Heide is € 200.000 beschikbaar.