HEERENVEEN - De gemeenteraad van Heerenveen heeft in de vergadering van 20 april 2023 besloten dat er in principe een asielzoekerscentrum (azc) kan komen in de gemeente. Waar dat moet komen, is nu niet bekend. De raad geeft het college de opdracht om samen met het COA te gaan zoeken naar geschikte locaties.


Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om mee te werken aan de komst van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers, voor 450 plaatsen.

Locatieanalyse

De gemeente gaat nu samen met het COA op zoek naar locaties in de gemeente die mogelijk geschikt zijn voor een azc. De beoordeling van een locatie gebeurt aan de hand van een aantal kaders:

  • het azc moet op een goed bereikbare plek komen, waarvandaan winkels, voorzieningen en onderwijs goed toegankelijk zijn.

  • het azc moet een veilige en leefbare plek zijn voor zowel de bewoners van een azc als de omwonenden.
  • het azc moet voldoen aan een passende kwaliteit van gebouwen en terreininrichting op de locatie, ook voor de combinatie met andere functies in de toekomst.
  • hoe lang het bouwen en inrichten van het azc duurt en hoeveel geld het gaat kosten.

De komende weken, tot en met eind mei, worden gebruikt voor het bekijken van mogelijke locaties, en de plussen en minnen hiervan. Hoeveel locaties geschikt zijn, is nu niet te zeggen. De bedoeling is dat ze voor of op 5 juni wel bekend zijn.

Inloopbijeenkomst inwoners

Inwoners in de gemeente kunnen op woensdag 7 juni met vertegenwoordigers van de gemeente, het COA, de raadsleden en andere partijen in gesprek over de dan bekende en voorgedragen locaties. In mei worden inwoners breed uitgenodigd voor deze inloopbijeenkomst in Thialf.

Bezoekers kunnen meedenken over de locaties, aangeven wat zij goed vinden, wat zij slecht vinden en mogelijk ook zelf locaties aandragen op basis van de hierboven genoemde kaders.

Informatieve raad

Tijdens een informatieve raadssessie in juli wordt de raad bijgepraat over het proces tot dan toe en wordt het overzicht met de overbleven locaties toegelicht. Het raadsvoorstel met een voorkeurslocatie wordt in de zomer voorbereid.

Inloopbijeenkomst na de zomer

Tijdens een tweede inloopbijeenkomst kunnen inwoners in gesprek over de overbleven locaties. De opbrengsten van deze bijeenkomst kunnen de gemeenteraad helpen in de besluitvorming.

Definitieve besluitvorming

Op 25 september neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie voor een azc in de gemeente Heerenveen.
Na het raadsbesluit start het COA samen met de gemeente Heerenveen het communicatie- en participatietraject in de omgeving van de gekozen locatie.