HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen verwijdert de komende tijd 100 fietspaaltjes. Ze staan op plekken waar ze een risico vormen voor fietsers. De verwachting is dat de 100 paaltjes voor de zomer weg zijn. “De gemeente Heerenveen wil een gemeente worden waar je veilig en prettig kan fietsen. Met het oplossen van zulke knelpunten zetten we een belangrijke stap de goede kant op,” aldus wethouder Jaap van Veen.

In de afgelopen periode heeft de gemeente Heerenveen in samenwerking met de lokale Fietsersbond in kaart gebracht waar fietspalen staan. Daaruit kwam naar voren dat op bijna 80 plekken in de gemeente 145 fietspalen staan. Hiervan wordt 70% verwijderd. Daar waar het kan, worden fietspaaltjes weggehaald. “Hoe minder paaltjes hoe beter” vindt Kees Mourits van Fietsersbond Fryslân. “Bij ieder paaltje dat wordt verwijderd denk ik, misschien is hierdoor een ernstig ongeluk voorkomen”. Paaltjes die noodzakelijk zijn blijven staan. Bijvoorbeeld op plekken waar door het verwijderen een extra sluiproute voor autoverkeer kan ontstaan. Bij de palen die blijven staan komt een witte ribbelmarkering op het wegdek zodat ze nog beter zichtbaar zijn.

Actieplan Fiets
De fietspaaltjes werden geplaatst voor de veiligheid van fietsers of om sluipverkeer te voorkomen. Landelijke praktijk heeft echter aangetoond dat een deel van deze palen juist tot situaties kan leiden waarbij ongelukken ontstaan. De gemeente Heerenveen wil dit voorkomen door die paaltjes te verwijderen die een gevaar kunnen vormen voor fietsers. Dit is onderdeel van het Actieplan Fiets wat verder gaat dan alleen het weghalen van de paaltjes. Van Veen: “We willen het gebruik van de fiets in de gemeente nog meer stimuleren. Veiligheid staat daarbij voor op. Daarnaast is fietsen, helemaal in deze tijd, gezond en goed voor het milieu. Met het Actieplan Fiets maken we fietsen in onze gemeente nog aantrekkelijker en hopen we uiteindelijk fietsgemeente van het Noorden te worden.”