HEERENVEEN - De gemeente start met grootschalig verledden van de openbare verlichting. Wethouder Hedwich Rinkes gaf hiervoor vandaag het startsein door in een hoogwerker de armatuur te vervangen in een lichtmast aan de Innovatielaan te Heerenveen. De komende jaren worden alle armaturen in de gemeente vervangen.


Wethouder Hedwich Rinkes: “Het verledden van de openbare verlichting draagt bij aan duurzaamheid en dus aan de klimaatdoelen. Door dit versneld en grootschaliger te doen kunnen we eerder profiteren van de voordelen die ledverlichting biedt. We zetten hiermee grote stappen in het realiseren van onze duurzaamheidsambitie. “Een pracht ontwikkeling.”

Voordelen ledverlichting
Ledverlichting geeft veel voordelen. Het veroorzaakt geen lichtvervuiling, lichthinder of verblinding. Daarnaast is de lichtprojectie alleen gericht op het straatoppervlak. Tuinen en gevels van particulieren worden vrijwel niet meer aangelicht. Het lichtbeeld in de straat is daardoor comfortabeler en geeft veel meer rust. Het verstorende effect dat kunstlicht in de nacht op mens en dier heeft, wordt tot een minimum beperkt. Bovendien zijn de nieuwe lampen energiezuinig, ze leveren ca. 60% tot 80% energiebesparing op ten opzichte van de oude armaturen. Tot slot zijn de led-armaturen veel minder gevoelig voor storingen, waardoor de onderhoudskosten straks veel lager zijn.

Dimbaar licht

De nieuwe led-armaturen zijn voorzien van een dimregime. Bij het inschakelen van de verlichting branden de lampen op volle sterkte. Gedurende de avond en nacht dimt de verlichting in stappen. In de vroege ochtend gaat het lichtniveau weer omhoog. Alle verlichting blijft dus gedurende de gehele nacht branden. In het verleden werd een deel van de straatverlichting gedurende de nacht geheel uitgeschakeld.

Uitvoering

De vervanging van de armaturen start langs de hoofdwegen en op bedrijventerreinen van Heerenveen. Hier is het verbruik van de openbare verlichting hoog en levert de vervanging direct een aanmerkelijk voordeel op.

Investering

Het versneld verledden van de openbare verlichting vraagt een extra investering van ca. 200.000 euro per jaar. Deze investering is vorig jaar al vanuit het duurzaamheidsprogramma en energieakkoord door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Na vervanging van de in totaal 9000 lampen in de gemeente wordt jaarlijks 125.000 euro bespaard op energiekosten en 40.000 euro voordeel op onderhoudskosten. Dit laatste voordeel ontstaat doordat de lichtbronnen niet meer periodiek vervangen hoeven te worden. Bovendien geven ledlampen veel minder storingen.

Duurzaamheid

Vanuit het duurzaamheidsprogramma bestaat de ambitie om alle verlichting in de openbare ruimte versneld te verledden. Dit betekent dat niet wordt gewacht tot de periodieke vervangen, maar nu op grotere schaal de armaturen te vervangen. Op deze manier kan sneller geprofiteerd worden van de voordelen van ledverlichting. Bij het vervangen van de armaturen worden de lichtmasten niet vervangen.