HEERENVEEN - Vandaag, 6 december 2018, is het besluit genomen om de ijshockeyhal in Heerenveen – tijdelijk - te sluiten. Het besluit om de hal tijdelijk voor gebruik te sluiten is genomen door de gemeente Heerenveen in overleg met de directie van Thialf.

“Gisteravond bereikte mij het bericht van onze adviseur constructieveiligheid dat - als het gaat om de ijshockeyhal bij Thialf - er niet met zekerheid gesteld kan worden dat de constructie van de hal veilig is voor gebruikers en toeschouwers. Er kan ook niet gezegd worden dat de hal onveilig is. Nader en gedegen, onderzoek is nodig om hierover uitsluitsel te geven. Ondanks dat ik mij ervan bewust ben dat dit voor de gebruikers enorm ingrijpend is, moeten we toch het besluit nemen dat er gedurende de periode dat onderzoek plaatsvindt, er geen gebruikers en toeschouwers in de hal mogen,” zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Halverwege september is in opdracht van Thialf een visuele inspectieronde in de ijshockeyhal gedaan als opstart van een bouwkundig onderzoek naar de staat van de hal. Als vervolg hierop is in opdracht van Thialf verder onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van de hal. Dit in het kader van de planvorming voor de gewenste renovatie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, eind oktober, ontstond er twijfel over met name de stabiliteit van de hal. Voor de gemeente Heerenveen – eigenaar en toezichthouder - was dit reden om naar dezelfde kwestie te laten kijken door de constructeur van de gemeente. Deze trok de conclusie dat er niet met zekerheid gesteld kon worden dat de constructie van de hal veilig is voor gebruikers en toeschouwers.

In de komende weken wordt uitgebreid constructief onderzoek gedaan. Met de uitkomsten hiervan wordt het vervolg bepaald.