HEERENVEEN - Afgelopen woensdag organiseerde de gemeente Heerenveen een goed bezochte bijeenkomst voor omwonenden en eigenaren van panden over de herinrichting van het Breedpad (west). De bezoekers kregen informatie over de verlaging van de kade. Kadeverlaging in het Centrum is opgenomen in het Burgerbesluit, waarin deelnemers van de G1000 Heerenveen dit jaar hun voorstellen voor een aantrekkelijk centrum hebben bijeengebracht. “We zijn nu bezig om die voorstellen en die van de centrumondernemers in een plan voor het centrum samen te brengen en de haalbaarheid, gevolgen en kansen te onderzoeken”, vertelt wethouder Jelle Zoetendal. “Tegelijk kunnen we al een mooi begin maken met de aanleg van de verlaagde kade aan het Breedpad.”


Verlaagde kade voor aantrekkelijker centrum
De kademuur aan het gedeelte van het Breedpad ten westen van de Gedempte Molenwijk wordt vernieuwd omdat deze zich in een slechte staat bevindt. Dit biedt meteen de mogelijkheid om de kadezone te verlagen en aantrekkelijker te maken. Met de bezoekers van de informatiebijeenkomst wisselde de gemeente van gedachten over het vernieuwingsplan en de nieuwe parkeersituatie. “Het aanzien van de verlaagde kade wordt niet alleen mooi, maar de omgeving ook. Kijk nog wel naar de infrastructuur, waarbij het woongenot van de omwonenden verbeterd kan worden”, aldus inwoner Meindert de Haan. Horecaondernemer Gert-Jan Mulder gaf aan dat hij het een informatieve bijeenkomst vond: “Bijzonder mooi dat inwoners en ondernemers een goede aansluiting krijgen bij het proces en actief mee mogen denken. Iedereen verdient zijn eigen woonplezier!”

Vervolgstappen
De start van de uitvoering van de kadevernieuwing aan het Breedpad staat gepland voor januari 2020. Voor het vaarseizoen (omstreeks 1 april 2010) zal de verlaging van de kade gereed zijn. De planning is dat de gehele herinrichting van het Breedpad in het najaar gereed is.

De gemeenteraad besluit op 16 december 2019 het plan voor het centrum met de voorstellen van het Burgerbesluit en van de ondernemers.