LEEUWARDEN - De Fryske Guozze-oanpak wordt verlengd tot en met 2023. Dit voorstel doet het college aan Provinciale Staten. Verlenging zorgt ervoor dat de verscherpte aanpak, die in 2017 inging, meer tijd krijgt zich te bewijzen. Daarnaast is het mogelijk om in de nieuwe aanpak vanaf 2023 ook het Europese ganzenbeleid op te nemen. Dit is volgend jaar nog niet klaar.

Oorspronkelijk liep de ganzenaanpak van 2014 tot 2020. Dat zou betekenen dat de provincie dit jaar al voorbereidingen moet treffen voor het vervolg vanaf 2020. Maar in 2017 kwam er na een tussenevaluatie een verscherpte aanpak. Om te beoordelen of deze aangescherpte aanpak werkt, is meer tijd nodig om meerdere winterseizoenen met elkaar te kunnen vergelijken.

Verlenging zorgt ervoor dat de provincie, boeren en jagers steeds beter ingespeeld raken op de huidige aanpak. Dit komt de resultaten ten goede. Bovendien toonde de evaluatie van het winterseizoen 2017-2018 aan dat de ganzenschade met 24% daalde. De aanpak lijkt daarmee te werken wat het idee voor verlenging steunt.

Fryske Guozze-oanpak
De verscherpte aanpak zet enerzijds in op maatregelen voor schadevermindering door ganzen aan de landerijen en anderzijds op de bescherming van ganzen waar dat moet. In de huidige aanpak zijn er van 1 november tot 1 april foerageergebieden (gebieden waar de ganzen kunnen rusten en eten) van kracht. De schadevergoeding binnen een foerageergebied is 100%, daarbuiten 80%. Daarnaast hebben jagers, ten opzichte van de voorgaande aanpak buiten foerageergebieden, aanzienlijk meer mogelijkheden om schade te bestrijden. Met deze maatregelen moet de ganzenschade jaarlijks met 5 tot 10% afnemen.